Abonnementsbetingelser

SHARE NOW Pass Abonnement Danmark

§ 1 Anvendelsesområde

(1) Arriva Danmark A/S, CVR-nr.: 18 42 91 01, Skøjtevej 26, 2770 Kastrup,
Danmark, telefonnummer: +4572108371, e-mail: kundecenter@share-now.dk (i det følgende benævnt ”SHARE NOW”) driver bybilskonceptet SHARE NOW.
(2) Nærværende abonnementsvilkår (”Vilkår”) fastsætter betingelserne
for Kundens tilmelding til SHARE NOW Pass (”Abonnementet”), hvor
Kunden får en rabat i overensstemmelse med den respektive abonnementsplan.
(3) Kunden kan kun indgå ét abonnement ad gangen med den samme
SHARE NOW-enhed (fx SHARE NOW Danmark).
(4) For at indgå en abonnementsaftale skal Kunden logge ind på
SHARE NOW’s hjemmeside eller tilgå tilmeldingssiden i SHARE NOW
App’en efter at være logget ind på Kundens profil. Når kunden afgiver sin ordre, vil dette være et juridisk bindende tilbud fra Kunden til
SHARE NOW. Før kunden afslutter sin ordre, vises den valgte abonnementsplan i en ordreoversigt til gennemgang. Før kunden afgiver
bindende tilbud, har Kunden derved mulighed for at identificere og
korrigere indtastningsfejl, ved at vende tilbage til den forrige side eller ved at klikke på den angivne knap på oversigtssiden. SHARE NOW
forbeholder sig retten til at acceptere eller afvise dit tilbud. Aftalen
er indgået, når SHARE NOW sender en bekræftelse af Abonnementet
(f.eks. ved at sende en e-mail eller faktura).
(5) Vilkårene fremsendes til Kunden på e-mail efter Kunden har afgivet
sin ordre og gemmes desuden af SHARE NOW efter aftalens indgåelse.
(6) Følgende bestemmelser i Lejevilkår for SHARE NOW i Danmark gælder tilsvarende for Abonnementet:
• Retten til at foretage ændringer af Vilkårene, jf. pkt. 1.4;
• Retten til at suspendere/ophæve Kundens tilmelding, jf. pkt. 3.7
• Oplysning om klagemuligheder, jf. pkt. 18.
• Øvrige bestemmelser samt bestemmelser om værneting, lovvalg og gyldighed, jf. pkt. 20-21.

§ 2 Definitioner

(1) ”Kunde”: Den person, der har indgået en bindende Abonnementsaftale med SHARE NOW og dermed har accepteret disse vilkår.
(2) ”Profil”: Kundens personlige SHARE NOW profil.

§ 3 Abonnementsplan

(1) Kunden modtager en rabat i henhold til den valgte abonnementsplan
(”Rabatten”).
(2) Rabatten gælder kun for minutpris, og ikke for andre priser og gebyrer, herunder priser for ekstra kilometerpriser, pakkepriser, lufthavnsog andre gebyrer, der er fastlagt i SHARE NOW Prislisten på hjemmesiden, medmindre andet er angivet i den valgte abonnementsplan.
(3) Rabatten gælder kun ved individuelle lejeaftaler indgået mellem Kunden og den SHARE NOW-enhed, som Kunden har indgået Abonnementet hos (dvs. i det samme land).

§4 Abonnementsperiode og opsigelse

(1) Abonnementsperioden er minimum én måned fra den dag aftalen er
indgået.
(2) Abonnementet fornyes automatisk med én måned ad gangen på
samme månedsdag, som aftalen er indgået, hvis Abonnementet ikke
opsiges skriftligt med mindst 14 dages varsel inden udløbet af den respektive periode af kunden eller SHARE NOW (f.eks. via e-mail). Kunden kan også opsige abonnementet ved at bruge afmeldingsfunktionen på SHARE NOW’s hjemmeside eller i SHARE NOW app’en.
(3) SHARE NOW forbeholder sig retten til at ophæve Kundens Abonnement, hvis Kunden overtræder Vilkårene eller Lejevilkår for
SHARE NOW i Danmark.
(4) Såfremt SHARE NOW ophæver Kundens Abonnement eller blokerer
Kundens Profil i overensstemmelse med Lejevilkår for SHARE NOW i
Danmark, pkt. 3.6-3.7, har Kunden ikke ret til kompensation eller tilbagebetaling af allerede betalte ydelser.

§ 5 Pris og betaling

(1) Den månedlige pris for det valgte Abonnement fremgår af Kundens
faktura.
(2) Betaling opkræves automatisk hver måned fra det betalingskort, der
er tilknyttet Kundens Profil.
(3) Såfremt betaling bliver afvist af Kundens betalingskortudsteder, og
det skyldes Kundens egne forhold, kan SHARE NOW opkræve et yderligere vederlag af Kunden for de påførte omkostninger i forbindelse
med opkrævning af beløbet på anden vis.

§ 6 Fortrydelsesret

Som forbruger har Kunden 14 dages fortrydelsesret efter tegning af Abonnementet i henhold til følgende bestemmelser:
Standardvejledning om fortrydelsesret Fortrydelsesret
Kunden har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.
For at udøve fortrydelsesretten skal Kunden meddele SHARE NOW (Arriva
Danmark A/S, CVR-nr.: 18 42 91 01, Skøjtevej 26, 2770 Kastrup, Danmark,
telefonnummer: +4572108371, e-mail: kundecenter@share-now.dk) om
Kundens beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring
(f.eks. ved at sende en e-mail). Kunden kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.
Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis Kunden sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
Følger af fortrydelse
Hvis Kunden udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, refunderer
SHARE NOW alle betalinger modtaget fra Kunden, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Kundens eget
valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som SHARE NOW tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle
omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor SHARE NOW har modtaget meddelelse om Kundens beslutning om at fortryde denne aftale. Tilbagebetalingen gennemføres med samme betalingsmiddel, som Kunden
benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre Kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges
Kunden ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.
Hvis Kunden ønsker, at levering af tjenesteydelser skal påbegyndes, inden
fortrydelsesfristen er udløbet, skal Kunden betale SHARE NOW et beløb,
som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor Kunden informerede SHARE NOW om sin udøvelse af aftalens
fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.

Standardfortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten
gøres gældende)
• Til:
Arriva Danmark A/S,
CVR-nr.: 18 42 91 01, Skøjtevej 26,
2770 Kastrup, Danmark,
Telefonnummer: +4572108371,
E-mail: kundecenter@share-now.dk • Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale
om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
• Bestilt den (*)/modtaget den (*)
• Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
• Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
• Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis
formularens indhold meddeles på papir)
• Dato
__________________
(*) Det ikke relevante udstreges