Covid-19

Feiten & cijfers: autodelen tijdens de pandemie

Niets is zoals het was. Het coronavirus heeft het leven in grote steden en de manier waarop we in beweging blijven, verstoord. Hoe precies? We kijken naar de cijfers van autodelen van dit jaar en, in een gezamenlijk onderzoek met het Mobility Institute Berlin (mib), bestudeerden we de rol van autodelen tijdens en na de eerste piek van de pandemie in maart/april 2020. De resultaten verrasten iedereen. Dit is wat we hebben gevonden 👇

Icon public transport bus train tram

We zijn minder hard getroffen dan het openbaar vervoer

Het gebruik van autodelen daalde dramatisch tijdens de lockdown. Mensen in steden maakten over het algemeen kortere ritten en kozen in deze gevallen voor reizen in de open lucht, zoals wandelen en fietsen. In april 2020 daalde het aantal autodeelritten tot ongeveer 56% van het niveau van vóór de crisis in Berlijn en tot 62% in Hamburg. Helaas zag het er somber uit voor het openbaar vervoer. In beide steden bereikte het openbaar vervoer in dezelfde periode het dieptepunt met een afname van meer dan 80% in passagiers.

Icon Fleet

Hogere vraag na lockdown

We zagen een verrassende groei in de zomer toen meer mensen weer in beweging kwamen. In juli 2020, nadat de lockdown was beëindigd, waren er 45% meer ritten met een deelauto in Duitsland in vergelijking met april 2020. In het werkgebied van Hamburg waren er in deze periode 55% meer ritten. Halverwege juni was het totale aantal SHARE NOW reisduur teruggekeerd naar ongeveer 90% van het niveau van vóór de crisis. Ter vergelijking: het openbaar vervoer in Berlijn won in dezelfde periode slechts 20% van de passagiers terug. Zowel tijdens als na de eerste piek van de pandemie hadden gebruikers meer vertrouwen in autodelen dan in het openbaar vervoer.

Icon Extend Reservation Add Time Clock

Mensen huren auto's voor een langere periode

Mensen maken misschien kortere ritten, maar ze huren de auto's voor een langere periode. Toen we de totale reisduur over een bepaalde periode bestudeerden, zagen we een duidelijke toename van de totale reistijd. De gemiddelde reisduur van autodelen in Duitsland is met 27% gestegen in vergelijking met eerder dit jaar, eigenlijk sinds het begin van de pandemie. In Frankfurt worden auto's tot 70% langer verhuurd dan voorheen. In Berlijn nam de gemiddelde reisduur tijdens de crisis toe van ongeveer 26 minuten tot aan ongeveer 32 minuten, een stijging van bijna 25%. In mei 2020 overtrof de totale reisduur zelfs het niveau van vóór de crisis.

Graphic Development of public transport and car sharing demand during the beginning of the coronavirus crisis
Icon Coffee

Spitsuur bestaat niet meer

Overvolle wegen, luchtverontreiniging en geluidshinder, meer ongevallen en in overvol openbaar vervoer een hoger risico op overdracht van ziektes. Doordat tijdens de pandemie steeds meer mensen vanuit huis werken, is de spits bijna opgehouden te bestaan. In onze gezamenlijk onderzoek zien we deze trend ook terug in onze autodeelcijfers: het gebruik van autodelen is in de vroege ochtend- en avonduren sterk gedaald. In plaats daarvan is het gebruik relatief stabiel en verspreid van de late ochtend tot de vroege avond. Halverwege juni was het aantal autodeelritten tussen 10:00 en 17:00 uur zelfs weer gestegen tot ongeveer 75% van het niveau van vóór de crisis.

Icon scale balanced equal

Betere beschikbaarheid in het werkgebied

Het is je waarschijnlijk al opgevallen. Beschikbaarheid is een probleem in het centrum, precies daar waar je een auto het meest nodig hebt. In tijden vóór de crisis was het een enorme uitdaging om onze auto's gelijkmatig over het werkgebied te verdelen. Door een heatmap te gebruiken (zie het voorbeeld van Berlijn hieronder) om de frequentie van het aantal openingen van de app per locatie te visualiseren, zagen we dit jaar een interessante trend in SHARE NOW steden. Tijdens de pandemie daalde het gebruik van autodelen dramatisch in het centrum (🔴) en nam toe in de stedelijke randgebied (🟢). Dit betekent dat het autodelen zich verspreidt naar de buitenste regionen van de stad en de auto's gelijkmatiger over de stad wordt verdeeld.

Figure: SHARE NOW app openings Coronavirus
Icon Car Door Open

Korte termijn toegang tot een auto

Onderzoek toont aan dat de pandemie van het coronavirus de belangstelling voor particulier autobezit doet toenemen. Ongeveer 20% van de gebruikers van het openbaar vervoer in Duitsland is van plan het openbaar vervoer te blijven vermijden, zelfs na de pandemie. Een derde van de mensen zonder auto miste een auto. Naarmate meer mensen op zoek zijn naar een manier om in beweging te blijven met een laag risico, overwegen velen om een eigen auto te kopen. In steden waar autodelen beschikbaar is, voorzien onze auto's echter op korte termijn in de vraag naar een auto. Volgens een recent onderzoek in Berlijn antwoordde bijna een kwart van de autodeelgebruikers zonder auto dat ze een auto zouden hebben gekocht als ze geen toegang hadden tot autodelen. Zolang er op dit moment autodelen in de stad is, wordt aan de vraag naar een auto in de stad voldaan totdat mensen in de toekomst weer kunnen vertrouwen op het openbaar vervoer.

Icon Europe EU SHARE NOW

Op schema voor steden die klaar zijn voor de toekomst

De zaken zijn dit jaar moeilijk geweest, maar we nemen mee dat autodelen tijdens de pandemie nog steeds een belangrijke rol speelt in je dagelijks leven. Waar fietsen, lopen en openbaar vervoer niet zullen werken, treedt autodelen op als een weerbestendige en minder risicovolle vorm van vervoer voor langere afstanden. Het komt ook tussenbeide om de tijdelijke sterke stijging van de vraag naar een eigen auto op te vangen. Zelfs vóór de pandemie hebben onderzoeken aangetoond hoe autodelen het potentieel heeft om het autobezit en de luchtvervuiling in steden te verminderen: elke deelauto leidt tot 18 minder auto's op straat. Zolang mensen nu toegang hebben tot autodelen, zullen ze in de toekomst vaker een mix van autodelen en openbaar vervoer blijven gebruiken. Dat zal ons op het goede spoor houden om het leven in steden te verbeteren.

Gezamenlijk onderzoek

Op zoek naar meer informatie?

Onderzoeken en referenties die hierboven zijn genoemd, zijn te vinden in het gezamelijke onderzoek 'More protection, less congestion: The role of car-sharing in the Corona pandemic' door onze collega's in het SHARE NOW Business Intelligence Team en het Mobility Institute Berlin (mib).