Legal

Impressum

car2go Nederland B.V.
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam
Nederland

E-mail: hoi@share-now.com
Telefoon: +31203228989 (lokaal tarief)

Raad van bestuur: Robert Bosman, Robert Kahr, Achim Hirsch
Handelsregister: Amsterdam
Bedrijfsregistratienummer: 53514254

BTW-nummer: NL850 909 302 B01
IBAN NL86BNPA0227677099
BNP Paribas

Informatie over onlinegeschillenbeslechting
De Europese Commissie heeft een internetplatform voor onlinegeschillenbeslechting opgezet (het zogenaamde "ODR-platform"). Het ODR-platform is een toegangspunt voor buitengerechtelijke resoluties met betrekking tot contractuele verplichtingen van online verkoopcontracten of online servicecontracten. Je kunt het ODR-platform bereiken door de link te volgen:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming
Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons aanbod. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. In deze aanwijzingen met betrekking tot de gegevensbescherming lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij ermee doen, voor welke doeleinden, op welke juridische grondslagen dit berust en welke rechten en vereisten daarmee gepaard gaan voor u. Onze aanwijzingen met betrekking tot de gegevensbescherming voor het gebruik van onze websites geldt niet voor uw activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere aanbieders die u via de links op onze websites kunt bereiken. Informeer u op de websites van deze aanbieders over hun gegevensbeschermingsbeleid.

Download ons privacyerklaring (pdf)

2. Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

car2go Nederland B.V., Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam, Netherlands

Phone: +31203228989
E-mail: hoi@share-now.com

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, neem dan contact op met onze functionairs voor gegevensbescherming:
Functionaris Gegevensbescherming, HPC G462, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Duitsland__1. Data protection__
We are pleased about your visit on our web pages and your interest in our offers. The protection of your personal data is an important concern for us. In these Privacy Statement we explain how we collect your personal data, what we do with it, for what purposes and on what legal basis this is done, and which rights and claims are associated with it for you.
Our Privacy Statement for the use of our websites does not apply to your activities on the websites of social networks or other providers that you can reach via the links on our websites. Please check the websites of these providers for their data protection regulations.3. Verwerken van uw persoonsgegevens
a. Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij bepaalde gegevens over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de toegangsstatus (bijv. of u een website kon oproepen of een foutmelding kreeg), het gebruik van functies van de website, de eventueel door u ingevoerde zoektermen, de frequentie waarmee u afzonderlijke websites oproept, de benaming van opgeroepen bestanden, de overgedragen hoeveelheid data, de website vanwaar u op onze website terecht bent gekomen en de website die u vanaf onze website bezoekt, ongeacht of u de links op onze website aanklikt of direct een domein in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of hetzelfde venster) van uw browser invoert waarin u onze website hebt geopend.
b. Bovendien slaan wij om veiligheidsredenen, met name ter voorkoming en herkenning van aanvallen op onze website of pogingen tot bedrog, gedurende een periode van drieëntwintig dagen uw IP-adres en de naam van uw internetprovider op.
c. Als u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief die wij op onze website aanbieden, worden de in het abonnement op de nieuwsbrief vermelde persoonsgegevens, zoals naam, achternaam, e-mailadres, verwerkt voor de verspreiding van de nieuwsbrief, tenzij u toestemming heeft gegeven voor een verdere verwerking. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de afmeldingsmogelijkheid in de nieuwsbrief.
d. Andere persoonsgegevens slaan wij alleen op wanneer u ons deze gegevens bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract meedeelt. In deze gevallen slaan wij de gegevens ook alleen op, voor zover wij dit op basis van een door u verleende toestemming of overeenkomstig de geldende juridische voorschriften (meer informatie hierover vindt u hieronder in het gedeelte 'Juridische grondslagen van de verwerking') mogen doen.
U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht om uw persoonsgegevens over te dragen. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies op onze website afhankelijk zijn van de overdracht van persoonsgegevens. Wanneer u er in deze gevallen voor kiest om uw persoonsgegevens niet over te dragen, kan dit ertoe leiden dat bepaalde functies niet of slechts beperkt beschikbaar zijn.

4. Verwerkingsdoeleinden en wettelijke grondslag
a. De bij een bezoek aan onze website verzamelde persoonsgegevens verwerken wij om de website (zie par. 3 onder a) gebruiksvriendelijker te maken De verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang (art. 6 lid 1 sub f AVG). De voortdurende verbetering van onze website is een gerechtvaardigd belang. Meer informatie over de belangenafweging is op aanvraag beschikbaar.
b. Uw IP-adres en de naam van de internetprovider (zie par. 3 onder b) wordt verwerkt om onze IT-systemen te beschermen tegen aanvallen en andere illegale activiteiten. De verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 sub f AVG). De voortdurende verbetering van onze website is een gerechtvaardigd belang. Meer informatie over de belangenafweging is op aanvraag beschikbaar.
c. De verwerking van uw persoonsgegevens voor de verspreiding van de nieuwsbrief (zie par. 3 onder c) is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 sub f AVG). De voortdurende verbetering van onze website is een gerechtvaardigd belang. Meer informatie over de belangenafweging is op aanvraag beschikbaar. Indien u instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens voor verdere doeleinden, is uw toestemming de wettelijke grondslag voor de verwerking (art. 6 lid 1 sub a AVG).
d. Indien u ons bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract (zie par. 3 onder d) nog meer persoonsgegevens meedeelt, verwerken wij deze gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden, voor het klantbeheer en, indien vereist, voor de afwikkeling en afrekening van eventuele bedrijfsprocedures, en wel steeds in de daarvoor vereiste omvang. De verwerking is in dit geval noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u (art. 6 lid 1 sub d AVG).
e. Indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. bewaarplicht), is de verwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 sub c AVG.

5. Gebruik van analysetools
a. Wij willen de inhoud van onze website zo goed mogelijk op uw interesses afstemmen en zo ons aanbod voor u verbeteren. Om voorkeuren en bijzonder populaire delen van de website te kunnen identificeren, maken wij gebruik van de volgende analysetool(s): Adobe Analytics, Optimizely, Google Analytics, Google Tag Manager. Meer informatie is beschikbaar in onze Cookieverklaring. De analysetools Optimizely en Google Tag Manager verwerken geen persoonsgegevens.
b. Bij het gebruik van deze analysetools kunnen (persoons)gegevens naar servers in de VS overgedragen en daar verwerkt worden. Let hierbij op het volgende: in de VS bestaat vanuit het oogpunt van de Europese Unie geen 'passend beschermingsniveau' voor de verwerking van persoonsgegevens dat overeenkomt met de EU-norm. Dit beschermingsniveau kan voor bepaalde bedrijven echter worden vervangen door een certificering conform het zogenoemde 'EU-VS- privacyschild'.
c. Wanneer u niet wilt dat wij door middel van de genoemde analysetools informatie over uw bezoek aan onze website verzamelen en verwerken, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen aantekenen dat ook voor de toekomst geldt ('opt-out').
Wij verwerken uw bezwaar door in uw browser een opt-out cookie te plaatsen. Dit cookie wordt alleen toegepast om uw bezwaar toe te wijzen. Houd er rekening mee dat een opt-out cookie om technische redenen alleen werkt in de browser waarin het cookie is ingesteld. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of een ander eindtoestel gebruikt, moet u de opt-out nogmaals uitvoeren.
d. Hieronder vindt u informatie over Adobe Analytics en Google Analytics:
i. Adobe Systems Inc. ('Adobe')
Adobe Analytics is een webanalysedienst van Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe“). Adobe Analytics gebruikt hiervoor cookies op uw apparaat. De door de cookies gegenereerde informatie kan worden overgebracht naar en opgeslagen op Adobe-servers in de Verenigde Staten. Uw IP-adres wordt vooraf geanonimiseerd en omgezet in een algemeen IP-adres. Adobe zal deze informatie namens de websitebeheerder gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, rapporten op te stellen over de activiteiten van de website en om verdere diensten met betrekking tot websitegebruik en internetgebruik voor de websitebeheerder te leveren.
Het IP-adres dat Adobe van uw browser verzamelt, wordt niet gecombineerd met andere gegevens waarover Adobe beschikt. U kunt het opslaan van de cookie voorkomen door de browsersoftware aan te passen. Houd er rekening mee dat dit ertoe kan leiden dat de functies van de website niet volledig voor u beschikbaar zijn.
De opslagduur van de cookie is 2 jaar. De door de cookie verzamelde informatie wordt alleen gedeeld met de verwerkers.
De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op de belangenafweging in artikel 6 lid 1 sub f AVG. De voortdurende verbetering van onze website en onze diensten is een gerechtvaardigd belang. Meer informatie over de belangenafweging is op aanvraag beschikbaar.
Adobe is overeenkomstig het EU-V.S. Privacy Shield gecertificeerd.
Om bezwaar aan te tekenen tegen verwerking door het product Adobe Analytics, kunt u deze link volgen:
Klik hier om het opt-out-cookie (Adobe Omniture) in te stellen

ii. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie „anonymizeIP()“. Het IP-adres is ingekort. Uw IP-adres wordt ingekort binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het gehele IP-adres eerst naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort.
Google zal deze informatie in opdracht van de beheerder van deze website gebruiken voor het opstellen van profielen door uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de beheerder van de website en de beheerder van de website andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik, in het bijzonder functies voor Google Analytics-rapporten ten behoeve van de service van demografische kenmerken en interesses. Door het gebruik van Google Analytics Demographics en Interest Reporting kunnen wij gegevens verwerken die voortkomen uit de op interesse gebaseerde reclame aangeboden door Google en/of gegevens van derden met betrekking tot ons reclamepubliek (bijv. leeftijd, geslacht en interesses) in verband met Google Analytics ten behoeve van gerichte en geoptimaliseerde reclameactiviteiten, strategieën en inhoud van onze website.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt er ook voor kiezen om u in de toekomst niet meer door Google Analytics te laten volgen door het downloaden en installeren van Google Analytics Opt-out Browser Add-on voor uw huidige webbrowser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorstuurt, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.
De verwerking van de gegevens is gebaseerd op een afweging van belangen in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG. De voortdurende verbetering van de website en onze diensten is een gerechtvaardigd belang. Meer informatie over de belangenafweging is op aanvraag beschikbaar.
Voor de uitzonderlijke gevallen, waarin persoonsgegevens worden doorgegeven naar de VS, is Google gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Informatie van de derde aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001, gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht over gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en de privacyverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

6. Op gebruik gebaseerde informatie (targeting en retargeting)
Om onze online-marketing (bijvoorbeeld reclamebanners) op de website van onze retargeting partners (Google Dynamic Remarketing, Google Adwords) nog gerichter op uw behoeften en voorkeuren te kunnen afstemmen, maken wij gebruik van zogenoemde retargeting technologieën. Uw interesse in onze producten en diensten wordt hierbij in cookies opgeslagen. Deze cookies worden bij een bezoek aan andere websites die met onze retargeting partners samenwerken uitgelezen en gebruikt om u zo goed mogelijk op basis van uw interesses te kunnen informeren. De verwerking is geanonimiseerd, d.w.z. dat u niet kunt worden geïdentificeerd door de retargeting.
Op onze website gebruiken we de Website-Custom-Audience-Pixel van Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Facebook is overeenkomstig het EU-VS- privacyschild gecertificeerd.
Hiermee kunnen we het gedrag van gebruikers volgen, nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of aangeklikt. De Facebook-pixel passen we toe om de effectiviteit van de Facebook-ads te beoordelen voor statistische doeleinden en marktonderzoek, zodat wij de ads kunnen optimaliseren. Wanneer je onze website bezoekt, gaat er een melding naar Facebook over dit bezoek.
De verkregen data zijn anoniem en geven ons ook geen aanwijzingen of hints over de identiteit van de gebruiker. De gegevens van Facebook worden wel opgeslagen en verwerkt, zodat een link met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor zijn eigen reclame kan gebruiken, zoals in de Facebook-richtlijn inzake het gebruik van gegevens staat. Deze instellingen maken het mogelijk dat Facebook en zijn partners advertenties op en buiten Facebook op jouw tijdlijn kunnen zetten. Voor dit doel kan er ook een cookie op je computer worden opgeslagen.
Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en overige verwerking en gebruik van gegevens door Facebook, maar jouw desbetreffende rechten en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van je privésfeer kun je vinden onder: https://www.facebook.com/policy.php en de instellingen voor de weergave van gepersonaliseerde advertenties onder https://www.facebook.com/ads/about/.
Klik hier om de Website-Custom-Audience-Pixel te deactiveren
Wanneer u niet wilt dat wij en onze retargeting partners informatie over uw bezoek verzamelen, opslaan en analyseren of reclamebanners op uw interesses afstemmen, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen aantekenen dat ook voor de toekomst geldt (opt-out).
Om dit bezwaar technisch te realiseren wordt in uw browser een opt-out cookie opgeslagen. Dit cookie wordt alleen toegepast om uw bezwaar toe te wijzen. Houd er rekening mee dat een opt-out cookie om technische redenen alleen kan worden gebruikt voor de browser vanwaaruit het cookie is ingesteld. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of een ander eindtoestel gebruikt, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.
De verwerking van de gegevens is gebaseerd op een afweging van belangen in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG. De voortdurende verbetering van de website en onze diensten is een gerechtvaardigd belang. Meer informatie over de belangenafweging is op aanvraag beschikbaar.
U kunt het gebruik van cookies door derden op de volgende website beheren en deactiveren:
Klik hier om het opt-out-cookie in te stellen

7. Geautomatiseerde besluitvorming
Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats, die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en die resulteert in een rechtsgevolg of u op een soortgelijke wijze beperkt.

8. Ontvangers van persoonsgegevens
Alleen personen binnen onze organisatie die de gegevens nodig hebben om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen en om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, krijgen toegang tot uw persoonsgegevens.
Op basis van deze vereisten, zijn er de volgende ontvangers van uw persoonlijke gegevens:
a. Overheidsorganen en -instellingen die hun hoofdkantoor in de EU hebben en waarvan de toegang gebaseerd is op een wettelijke of officiële verplichting.
b. Verwerkers:
Om aan onze verplichtingen te voldoen, werken wij samen met derden, de zogenaamde verwerkers. Deze omvatten:
Talon.One: Om bepaalde voorwaarden en kenmerken individueel aan te passen, worden persoonsgegevens doorgegeven aan onze dienstverlener Talon.One GmbH, Wiener Straße 10, 10999 Berlin, Duitsland.
Google en Adobe zijn verwerker betreft de analysetools.
De persoonsgegevens worden in deze relatie alleen aan de dienstverlener doorgegeven om de verwerking van de persoonsgegevens door de dienstverlener namens ons en op basis van onze instructies mogelijk te maken (de zogenaamde "verwerking namens de verwerkingsverantwoordelijke"), voor zover dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren en onze gerechtvaardigde belangen te kunnen behartigen. De verwerker is contractueel verplicht om passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beschermen en de persoonsgegevens alleen volgens de instructies te verwerken.
c. Internationale doorgifte van persoonlijke gegevens
De persoonsgegevens die wij over u verwerken, kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt door ontvangers die zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") bevinden en die niet voorzien in een passend niveau van gegevensbescherming. De landen die erkend zijn dat zij een passend niveau van gegevensbescherming bieden op grond van het EU-recht (art. 45 AVG) zijn Andorra, Argentinië, Canada, Zwitserland, de Faeröer, Guernsey, de staat Israël, het eiland Man, Jersey, Nieuw-Zeeland, de oostelijke Republiek Uruguay en Japan. Ontvangers in de VS kunnen gedeeltelijk gecertificeerd zijn onder het EU-V.S. Privacy Shield en daardoor worden geacht te zorgen voor een passend niveau van gegevensbescherming op grond van het EU-recht (artikel 45 AVG). Voor zover uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen die op grond van het EU-recht niet in een passend niveau van gegevensbescherming voorzien, zullen wij de desbetreffende doorgifte baseren op passende waarborgen, zoals standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn vastgesteld (artikel 46 lid 2 AVG). U kunt vragen om een kopie van deze passende waarborgen door contact met ons op te nemen.

9. Opslag en verwijdering van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om u de gevraagde diensten te leveren. Wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, zullen wij ze uit onze systemen en archieven verwijderen en/of stappen ondernemen om ze naar behoren te anonimiseren, zodat u niet langer kan worden geïdentificeerd, tenzij wij uw gegevens, inclusief persoonsgegevens, moeten bewaren om te voldoen aan verplichtingen overeenkomstig wet- en regelgeving waaraan wij onderworpen zijn, bijv. wettelijke bewaartermijnen die kunnen voortvloeien uit bijvoorbeeld Nederlandse burgerlijke of belastingwetten en die gewoonlijk bewaartermijnen van 7 tot 10 jaar kunnen bevatten, of als we het nodig hebben om bewijsmateriaal te bewaren binnen de verjaringstermijn, die meestal vijf jaar is, maar die kan oplopen tot twintig jaar.

10. Rechten van betrokkenen
Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, heeft u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking blijft onaangetast.
Overeenkomstig toepasselijk recht, als persoon die betrokken is bij de gegevensverwerking, kunt u het recht hebben op inzage (art. 15 AVG), correctie (art. 16 AVG), verwijdering van gegevens (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (art. 21 AVG). Let op dat deze rechten niet absoluut zijn, maar beperkt kunnen zijn in overeenstemming met artikel 41 van de Nederlandse Uitvoeringswet AVG.
In detail:

a. U heeft mogelijk het recht om van ons bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en, indien dat het geval is, om te verzoeken inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens. De inzageinformatie omvat - onder meer - de doeleinden van de verwerking, de categorieën van betrokken persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt. Dit is echter geen absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen uw recht op inzage beperken.
Mogelijk hebt u het recht om een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt, te verkrijgen. Voor het opvragen van aanvullende kopieën kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratieve kosten.
b. Mogelijk heeft u het recht om van ons de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking hebt u mogelijk het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.
c. Onder bepaalde omstandigheden kan het zijn dat u het recht hebt om van ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen en kunnen wij verplicht zijn om dergelijke persoonsgegevens te wissen.
d. Onder bepaalde omstandigheden kan het zijn dat u het recht heeft om van ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In dit geval worden de betreffende gegevens gemarkeerd en mogen ze alleen voor bepaalde doeleinden door ons worden verwerkt.
e. Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en u kunt het recht hebben om deze gegevens ongehinderd van ons naar een andere entiteit te verzenden.

Recht van bezwaar
Onder bepaalde omstandigheden, heeft u mogelijk het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, om te allen tijde tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 sub e AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang) of art. 6 lid 1 sub f AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) plaatsvindt, bezwaar te maken. Als u bezwaar maakt, kunnen wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens niet langer te verwerken.
Bovendien heeft u, indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden, met inbegrip van het opstellen van profielen, voor zover deze betrekking hebben op dergelijke direct marketing. In dat geval worden uw persoonsgegevens niet langer door ons verwerkt voor dergelijke doeleinden.

d. Wij verzoeken u uw rechten kenbaar te maken met behulp van de contactgegevens onder par. 2.
e. Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG).
De bevoegde toezichthouder voor gegevensbescherming is de
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374 2509 AJ  Den Haag
Netherlands
Telephone: 070-8888 500
Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

12. Cookies
Informatie over de door ons gebruikte cookies en hun functies vindt u in onze Cookieverklaring.

Versie: November 2019

Cookieverklaring

Verklaring over het gebruik van cookies, de analyse van gebruiksgegevens en het gebruik van analysetools

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke tools, zoals HTML5 Storage of Local Shared Objects (tezamen 'cookies' genoemd), om uw voorkeuren en de bijzonder populaire delen van onze websites te identificeren. Met deze informatie willen wij de website nog beter vormgeven en gebruiksvriendelijker maken. Voor dezelfde doeleinden maken wij gebruik van de analysetools Adobe Analytics en Optimizely. Hierbij kunnen ook cookies worden toegepast.

1. Functies en gebruik van cookies
a. Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw desktop-computer, laptop of mobiele apparaat worden verzonden door een webserver (meer specifiek: die opgeslagen worden in uw browser directory), wanneer u een website bezoekt. We slaan ook uw IP-adres op wanneer u onze website bezoekt. Deze informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt om statistische informatie over het gebruik van onze website te verzamelen. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld vaststellen of tussen uw apparaat en onze website al eens een verbinding tot stand gebracht is en aan welke taal of andere instellingen u de voorkeur geeft. Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten.

b. Tijdelijke en blijvende cookies („session“ en „persistent“ cookies)
Onze websites kunnen tijdelijke en blijvende cookies op uw apparaat opslaan. Het verschil tussen een tijdelijke en een blijvende cookie ligt in de opslagtijd. Tijdelijke cookies zijn cookies die, over het algemeen, geldig zijn zolang de huidige browsersessie duurt. Wanneer u uw browsersessie beëindigt, vervalt de tijdelijke cookie. Blijvende cookies zijn, zoals de naam al aangeeft, blijvend en blijven ook na het beëindigen van de browsersessie geldig. Dit maakt bijvoorbeeld een snellere en vaak gemakkelijkere toegang tot onze websites mogelijk.

c. Bij het gebruik van onze websites wordt u binnen de cookie banner gevraagd of u akkoord gaat met het gebruik van cookies of niet.

U kunt onze website ook bekijken zonder akkoord te gaan met het gebruik van cookies. Dat houdt in dat u het gebruik van cookies kunt afwijzen in de cookie banner. Daarnaast kunt u cookies op ieder gewenst moment verwijderen door de daarvoor bedoelde stappen te volgen in uw browser.

d. Als u ervoor kiest geen cookies te gebruiken, kan het zijn dat niet alle functies van onze website of afzonderlijke functies slechts beperkt beschikbaar zijn.

e. Wij delen cookies in de volgende categorieën in:
i. Absoluut noodzakelijke cookies (type 1)
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk, zodat de functies van de websites correct functioneren. Zonder deze cookies kan het zijn dat wij bepaalde services, zoals de voertuigconfigurator, niet kunnen aanbieden. Als u de noodzakelijke cookies uitschakelt, wordt de functionaliteit van de websites aangetast. De wettelijke grondslag voor het verzamelen van informatie met gebruik van strikt noodzakelijke cookies is de uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 onder b AVG) (indien wij met u een overeenkomst over het gebruik van de website hebben gesloten) of gerechtvaardigde belangen van ons of van derden (art. 6 lid 1 onder f AVG), zoals het ter beschikking stellen van een goed functionerende website. Meer informatie over de belangenafweging is op aanvraag beschikbaar.
ii. Functie-cookies (type 2)
Deze cookies vereenvoudigen de bediening en verbeteren de functies van de websites. Wij slaan bijvoorbeeld uw taalinstellingen op in functie-cookies. Als u de functie-cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van de websites aangetast. De wettelijke grondslag voor het verzamelen van informatie met gebruik van functie-cookies is de gerechtvaardigde belangen van ons of van derden (art. 6 lid 1 onder f AVG). Meer informatie over de belangenafweging is op aanvraag beschikbaar.
iii. Prestatie-cookies (type 3)
Deze cookies verzamelen informatie over de wijze waarop u van onze websites gebruikmaakt. Met deze cookies kunnen wij vaststellen welke delen van onze website bijzonder populair zijn om zo ons internetaanbod te verbeteren voor u. Lees hiervoor ook het gedeelte 'Analyse van gebruiksgegevens'. De wettelijke grondslag voor het verzamelen van informatie met gebruik van prestatie-cookies is de gerechtvaardigde belangen van ons of van derden (art. 6 lid 1 onder f AVG). Meer informatie over de belangenafweging is op aanvraag beschikbaar.
iv. Targeting/advertentie-cookies (type 4)
Targeting/advertentie-cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik en de omvang van het gebruik van de website door individuele gebruikers. Dit omvat ook of een gebruiker de website eerder heeft bezocht, de website waar de gebruiker vandaan komt, het algemene gebruik van de website en de gebieden die de voorkeur van de gebruikers genieten, zodat wij de prestaties van de website en de gebruikerservaring van die website kunnen verbeteren. Het stelt ons ook in staat om de efficiëntie van onze marketingactiviteiten te analyseren en om gerichte reclame te bieden die is afgestemd op uw interesses. Als u dergelijke cookies uitschakelt, krijgt u geen aangepaste ervaring. De wettelijke grondslag voor het verzamelen van informatie met gebruik van targeting/advertentie-cookies is de gerechtvaardigde belangen van ons of van derden (art. 6 lid 1 onder f AVG). Meer informatie over de belangenafweging is op aanvraag beschikbaar.
v. Cookies van derden (type 5)
Deze cookies worden ingesteld door derden, zoals de sociale netwerken Facebook, Twitter en Google+, waarvan u de inhoud via de op onze website aangeboden 'sociale plug-ins' kunt integreren. Het verschil tussen een first-party cookie en een cookie van derden heeft betrekking op de controle van de partij die de cookie aanbiedt. First-party cookies zijn cookies die specifiek zijn voor de website die ze heeft aangemaakt. Het gebruik ervan stelt ons in staat om een efficiënte service te beheren en om patronen in het gedrag van bezoekers van de website te volgen. Cookies van derden worden daarentegen door een derde partij (dus niet door ons) op uw apparaat geplaatst. Hoewel wij derden toegang kunnen verlenen tot de website om deze cookies op de apparaten van de gebruikers te plaatsen, behouden wij geen controle over de informatie die door de cookies wordt verstrekt, noch behouden wij toegang tot die gegevens. Deze informatie wordt volledig gecontroleerd door die derde partij en is onderworpen aan hun privacyverklaring. De wettelijke grondslag voor het verzamelen van informatie via cookies van derden is afhankelijk van het type cookie, zie hierboven. Meer informatie over het gebruik en de functie van de sociale plug-ins staat vermeld in onze Privacyverklaring.

2. Lijst van cookies

Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:

Cookie Name: cookie-agreed
Description: Indicates that you agree with the usage of cookies on your website
Type: Functional
Lifetime: 100 days
Scope: Global

Cookie Name: _gid
Description: Used to distinguish users
Type: Performance
Lifetime: 2 years
Scope: Global

Cookie Name: _gat
Description: Used to distinguish users. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named dc_gtm

Type: Performance
Lifetime: 1 min
Scope: Global

Cookie Name: hitCounter
Description: Used to index hits sent to Google Analytics
Type: Performance
Lifetime: 30 min
Scope: Global

Cookie Name: s_campaign
Description: Used by plugins from Adobe Analytics. Stores the values of csref/cid parameter and makes
sure those values are only set once
Type: Functional
Lifetime: 1 day
Scope: Global

Cookie Name: gapv_cid
Description: This cookie is set when the user enters the page with a cid parameter. It is used to determine if the user came from a campaign
Type: Performance
Lifetime: 180 days
Scope: Global

Cookie Name: s_sess
Description: It is set by the cookie combining utility plugin (container)
Type: Performance
Lifetime: All the session cookies are combined and set as a string into this cookie
Scope: Global

Cookie Name: s_pers
Description: It is set by the cookie combining utility plugin (container)
Type: Performance
Lifetime: All the persistent cookies are combined and set as a string into this cookie
Scope: Global

Cookie Name: s_cc
Description: This cookie is set and read by the JavaScript code to determine if cookies are enabled (simply set to "True")
Type: Functional
Lifetime: This cookie is a session cookie and expires when the browser is closed
Scope: Global

Cookie Name: s_sq
Description: This cookie is set and read by the JavaScript code when the ClickMap functionality is enabled; It contains information about the previous link that was clicked on by the user
Type: Functional
Lifetime: This cookie is a session cookie and expires when the browser is closed
Scope: Global

Cookie Name: s_vi
Description: Unique visitor ID time/date stamp
Type: Functional
Lifetime: This is a persistent cookie
Scope: Global

Cookie Name: s_fid
Description: Fallback unique visitor ID time/date stamp
Type: Functional
Lifetime: 2 years
Scope: Global

Cookie Name: previousPageName
Description: Shows where visitors to each page come from
Type: Functional
Lifetime: At end of session
Scope: Global

3. Cookies uitschakelen, verwijderen of opt-out van cookies
Als u niet (meer) wilt dat wij of derden cookies op uw apparaat plaatsen, bieden veel van hen mogelijkheden om u daarvan af te melden (opt-out).
Bovendien staan de meeste webbrowsers een zekere controle op de meeste cookies toe via de browserinstellingen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de juiste instellingen te selecteren om het gebruik van cookies te weigeren. U kunt ook bestaande cookies verwijderen via uw browser.
Houd er echter rekening mee dat als u cookies uitschakelt, u mogelijk niet alle functies van onze websites volledig kunt gebruiken. In het bijzonder kan het zijn dat u beperkte toegang hebt tot bepaalde gebieden of dat u wordt overgeschakeld naar een andere ervaring.

 1. Gebruik van analysetools
  Wij willen de inhoud van onze website zo goed mogelijk op uw interesses afstemmen en zo ons aanbod voor u verbeteren. Om voorkeuren en bijzonder populaire delen van de website te kunnen identificeren, maken wij gebruik van de volgende analysetool(s):
  Adobe Analytics
  Optimizely
  Google Analytics, and
  Google Tag Manager.
  Hieronder vindt u informatie over de aanbieders van de door ons gebruikte analysetools en de desbetreffende opt-out mogelijkheid:
  a. Adobe Analytics
  Om bezwaar te maken tegen een analyse door Adobe Analytics, bolg dan deze link:

b. Optimizely
Om onze webservices voortdurend te verbeteren, voeren we tests uit op afzonderlijke pagina's - bijvoorbeeld om de optimale plaatsing van programmareferenties te achterhalen. Voor dergelijke testdoeleinden verzamelen we ook statistische gegevens en gebruiken we de webanalyseservice "Optimizely" van Optimizely, Inc. Optimizely verzamelt geen persoonsgegevens. De informatie over uw gebruik van deze website wordt anoniem doorgegeven aan en door Optimizely opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Klik hier om Optimizely te deactiveren

c. Google Analytics
Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.
d. Google Tag Manager
Deze website maakt gebruik van "Google Tag Manager", die wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Tag Manager wordt gebruikt om websitetags te beheren. Google Tag Manager is een cookievrij domein en verzamelt geen persoonsgegevens. De toepassing activeert echter andere tags die wel persoonsgegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als u zich afmeldt op het domein- of cookieniveau, blijft het bestaan voor alle traceertags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.
Meer informatie over Google Tag Manager vindt u op http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.
e. Website-Custom Audience Pixel
Op onze website gebruiken we de Website-Custom-Audience-Pixel van Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Facebook is overeenkomstig het EU-V.S. Privacy Shield gecertificeerd. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.
Klik hier om Website-Custom Audience-Pixel te deactiveren

5. Contact
Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën:

car2go Nederland B.V.
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam, Nederland

Telefoon: +31203228989
E-mailadres: hoi@share-now.com

Versie: November 2019