Legal

Impressum

Free2move Nederland B.V.
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam
Nederland

E-mail: hoi@share-now.com
Telefoon: +31203232990 (lokaal tarief)

Legal representative: Lotfi Louez
Handelsregister: Amsterdam
Bedrijfsregistratienummer: 53514254

Informatie over onlinegeschillenbeslechting
De Europese Commissie heeft een internetplatform voor onlinegeschillenbeslechting opgezet (het zogenaamde "ODR-platform"). Het ODR-platform is een toegangspunt voor buitengerechtelijke resoluties met betrekking tot contractuele verplichtingen van online verkoopcontracten of online servicecontracten. Je kunt het ODR-platform bereiken door de link te volgen: http://ec.europa.eu/consumers/odr

SHARE NOW is niet verplicht of bereid deel te nemen aan buitengerechtelijke oplossingen voor het ODR-platform.

Privacybeleid website

1. Gegevensbescherming

[Free2move Nederland B.V. (hierna: "Free2move | SHARE NOW", "wij", "ons", "onze") en gelieerde ondernemingen zetten zich in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens ("u", "uw")]. Wij zijn blij met uw bezoek op onze webpagina's en uw interesse in onze aanbiedingen. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke taak voor ons. In deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij ermee doen, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag dit gebeurt, en welke rechten en eisen er voor u aan verbonden zijn.

Onze Privacyverklaring voor het gebruik van onze webpagina's is niet van toepassing op uw activiteiten op de webpagina's van sociale netwerken of andere aanbieders die u kunt bereiken via de links op onze webpagina's. Gelieve de webpagina's van deze aanbieders te raadplegen voor de desbetreffende privacyverklaringen.

Aangezien wetswijzigingen of veranderingen in onze interne processen voor aanpassingen in deze Privacyverklaring kunnen zorgen, verzoeken wij u deze Privacyverklaring regelmatig te lezen.2. Verwerkingsverantwoordelijke en toepasbaarheid

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (hierna: AVG) en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming, alsook andere verordeningen inzake gegevensbescherming, is de verwerkingsverantwoordelijke:

Free2move Nederland B.V.
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam
Nederland
Telefoon: +31 (0)20 322 8989
Email: hoi@share-now.com

Dit Privacyverklaring is van toepassing op ons internetaanbod, dat toegankelijk is onder het domein https://www.share-now.com en de verschillende subdomeinen daarvan (hierna "onze website").

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming:

Functionaris gegevensbescherming
SHARE NOW GmbH
c/o WeWork
Warschauer Platz 11-13
10245 Berlijn
Duitsland
Emailadres: dataprotection@share-now.com 3. Uitgangspunten van de gegevensverwerking

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld informatie zoals uw naam, uw leeftijd, uw adres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum, uw e-mailadres, uw IP-adres of uw gebruikersgedrag. Informatie waarmee wij geen verband met uw persoon kunnen vaststellen (of alleen met een onevenredige inspanning), bijvoorbeeld door de informatie te anonimiseren, is geen persoonsgegeven.

Voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. verzamelen, opvragen, gebruiken, opslaan of doorgeven) is altijd een wettelijke grondslag of uw toestemming vereist. Verwerkte persoonsgegevens worden gewist zodra het doel van de verwerking is bereikt en er geen wettelijk verplichte bewaarplicht meer bestaat.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor het doen van bepaalde aanbiedingen, zullen wij u hieronder informeren over de specifieke processen, de omvang en het doel van de gegevensverwerking, de rechtsgrondslag voor de verwerking en de respectievelijke bewaartermijn.4. Afzonderlijke verwerkingen

4.1. Terbeschikkingstelling en gebruik van de website

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de persoonlijke gegevens die uw browser automatisch naar onze servers stuurt. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen:

 • IP-adres van de verzoekende computer/het verzoekende apparaat
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Toegangsstatus (bijv. of u toegang kreeg tot een webpagina of dat u een foutmelding kreeg)
 • Naam en URL van het geraadpleegde bestand
 • Webpagina van waaruit toegang werd verkregen (referrer URL)
 • Gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer/toestel, alsmede de naam van uw toegangsprovider
 • Informatie over het gebruik van websitefuncties
 • Informatie over de zoektermen die u eventueel op de website hebt ingevoerd

b. Rechtsgrondslag
Art. 6 (1) lid f AVG dient als rechtsgrondslag voor de bovenvermelde gegevensverwerking. De verwerking van de bovenvermelde gegevens is noodzakelijk voor het ter beschikking stellen van de website alsook voor de preventie en opsporing van aanvallen op onze website en dient bijgevolg de bescherming van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf.

c. Bewaartermijn
Bovengenoemde gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de weergave van de website. Het verzamelen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en de opslag van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg bestaat er voor de gebruiker geen mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken. Verdere opslag kan in individuele gevallen plaatsvinden indien dit wettelijk verplicht is.4.2. Registratie / Gebruikersaccount

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u te registreren door persoonlijke gegevens te verstrekken. Met de verwerkte gegevens maken wij voor u een geïndividualiseerd gebruikersaccount aan, waarmee u gebruik kunt maken van onze diensten.

Hieronder ziet u in detail welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer u zich registreert:

 • Titel
 • Naam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Thuisadres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Mobiel telefoonnummer
 • Land
 • Stad
 • Taal
 • Wachtwoord
 • Magische PIN
 • Promotionele code

b. Rechtsgrondslag
De verwerking van de hierboven beschreven persoonsgegevens dient voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en SHARE NOW GmbH of om precontractuele maatregelen te treffen op grond van Art. 6 (1) lid b AVG.

c. Bewaartermijn
Zodra de verwerkte gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract, worden zij gewist. Ook na beëindiging van de overeenkomst kan het nodig zijn uw persoonsgegevens te bewaren om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.

d. Annulering van de registratie / Verwijdering van de gebruikersaccount
Als gebruiker hebt u de mogelijkheid om uw registratie op elk moment te annuleren. U kunt de over u opgeslagen gegevens te allen tijde wijzigen via de instellingen van uw gebruikersaccount.

Indien de verwerkte gegevens echter nodig zijn voor de verwerking/beëindiging van een overeenkomst, is vroegtijdige verwijdering van de gegevens niet mogelijk.4.3. Een auto reserveren

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website bieden wij onze geregistreerde gebruikers de mogelijkheid om voertuigen voor een bepaalde periode te reserveren en deze te laten afleveren op een adres naar keuze. Voor dit doel verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u, naast de gegevens die u voor uw gebruikersaccount hebt verstrekt:

 • Afleveradres
 • Leveringsdatum
 • Levertijd
 • Geselecteerde voertuigcategorie

b. Rechtsgrondslag
De verwerking van de hierboven geschetste persoonsgegevens dient ter uitvoering van onze reserveringsdienst in overeenstemming met Art. 6 (1) lid b AVG.

c. Bewaartermijn
Zodra de verwerkte gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze reserveringsdiensten, zullen zij worden gewist.

Ook nadat de dienst is verleend of de overeenkomst is beëindigd, kan het nodig zijn persoonsgegevens van u op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.4.4. Uitnodiging van extra bestuurders

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Tijdens het reserveren van een voertuig is het mogelijk om een extra bestuurder te registreren. Door deze optie toe te voegen wordt een link gegenereerd die de primaire bestuurder naar de extra bestuurder stuurt.

De link leidt de bijrijder naar een inloggedeelte dat laat zien van wie de uitnodiging afkomstig is. Nadat de bijrijder heeft ingelogd of zich heeft geregistreerd, kan de uitnodiging voor de specifieke rit (voertuigklasse en andere voertuigcriteria, startlocatie, ritgebied, huurperiode) worden geaccepteerd of afgewezen. Wij geven het besluit van de bijrijder door aan de hoofdbestuurder. Indien er geen besluit wordt genomen, wordt de hoofdbestuurder hiervan ook op de hoogte gesteld.

b. Rechtsgrondslag
De verwerking van de persoonsgegevens van de hoofdbestuurder (boeking van een extra bestuurder en doorgifte van de naam en andere boekingsgegevens aan de extra bestuurder) wordt uitgevoerd voor de uitvoering of het sluiten van een overeenkomst op grond van Art. 6 (1) lid b AVG.

De verwerking van de persoonsgegevens van de extra bestuurder vindt in de regel ook plaats om een overeenkomst te initiëren overeenkomstig Art. 6 (1) lid b AVG of, indien de uitnodiging niet wordt aanvaard, op grond van een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 (1) lid f AVG.

c. Bewaartermijn
Zodra de verwerkte gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de bovengenoemde doeleinden, worden zij gewist. Ook na beëindiging van de overeenkomst kan het nodig zijn persoonsgegevens te blijven opslaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.4.5. Free2move | SHARE NOW partner

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Als onderdeel van het registratieproces bieden wij u de mogelijkheid om kortingen, gratis producten en speciale aanbiedingen van onze Free2move | SHARE NOW-partners te ontvangen via e-mails, pushberichten, in-app-meldingen op onze website, een "in-car-notice" of per post. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan de Free2move | SHARE NOW-partners.

b. Rechtsgrondslag
De verwerking van uw persoonsgegevens voor de gegevensverwerking voor het hierboven beschreven doel is gebaseerd op de door u vrijwillig gegeven toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) lid a AVG.

c. Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is of u uw toestemming hebt ingetrokken.**4.6. Contactformulier (**Free2move | SHARE NOW for Business)

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om via een daartoe bestemd formulier contact met ons op te nemen indien u geïnteresseerd bent in onze dienst "Free2move | SHARE NOW for Business". Als u het contactformulier gebruikt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Titel
 • Naam
 • Achternaam
 • Naam van uw bedrijf
 • Adres
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Uw bericht aan ons

De verwerking van uw persoonsgegevens dient ertoe uw vraag te classificeren en op u te antwoorden. Wanneer u het contactformulier gebruikt, worden uw persoonsgegevens in het algemeen niet aan derden doorgegeven.

Als er interesse is in een toekomstige samenwerking, worden de persoonsgegevens uit het contactformulier doorgegeven aan onze lead-database. Hiervoor gebruiken wij de Salesforce Sales Cloud tool van Salesforce.com, Inc. (One Market Street, San Francisco, CA 94105 VS), met wie wij een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben gesloten in overeenstemming met Art. 28 AVG om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Het is mogelijk dat er momenteel geen passende waarborgen bestaan voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Er zijn beperkingen op de bescherming van persoonsgegevens die voortvloeien uit het feit dat de veiligheidsautoriteiten op basis van de VS-wetgeving toegang hebben tot gegevens die van de EU naar de VS zijn doorgegeven en deze zonder beperking tot het strikt noodzakelijke kunnen gebruiken. Als betrokkene zonder Amerikaans staatsburgerschap kunt u geen juridische stappen ondernemen tegen dergelijk gebruik. Wij hebben echter Standard Contractual Clauses met de dienstverlener gesloten om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

b. Rechtsgrondslag
De verwerking van de hierboven beschreven persoonsgegevens dient voor de uitvoering van precontractuele maatregelen in overeenstemming met Art. 6 (1) lid b AVG.

c. Bewaartermijn
Zodra uw aanvraag is afgehandeld en u geen interesse meer heeft in samenwerking, worden de persoonsgegevens gewist. Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze lead-database in het geval van een bestaand belang in de samenwerking, zijn de relevante verjarings- en bewaartermijnen van de nationale wetten van toepassing (waaronder het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, de Wet op de Vennootschapsbelasting, de Wet op de Inkomstenbelasting, de Wet op de Loonbelasting en de Wet op de Omzetbelasting).4.7. Free2move | SHARE NOW Rewards programma

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
In het kader van ons zogenaamde Free2move | SHARE NOW Rewards programma bieden wij onze deelnemende klanten de mogelijkheid om punten te ontvangen en te verzamelen voor gehuurde voertuigen en om hiervoor diverse beloningen te ontvangen. Voor het aanbieden van het programma verwerken wij uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder de klant-ID en gegevens met betrekking tot de verhuur van voertuigen. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van de externe dienstverlener Talon.One GmbH (Wiener Strasse 10, 10999 Berlijn) om bepaalde voorwaarden of functies aan te kunnen aanpassen. Wij hebben met de dienstverlener een gegevens-verwerkingsovereenkomst gesloten om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Meer informatie over Free2move | SHARE NOW Rewards vindt u hier: https://share-now.com/nl/nl/share-now-rewards/

b. Rechtsgrondslag
Deelname aan het Free2move | SHARE NOW Rewards programma is vrijwillig. Onze klanten kunnen op elk moment deelnemen aan en zich inschrijven voor het programma. De verwerking van persoonsgegevens dient derhalve de uitvoering van de overeenkomst met de deelnemende klant en is gebaseerd op Art. 6 (1) lid b AVG.

c. Bewaartermijn
Zodra de verwerkte gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de verstrekking van de Free2move | SHARE NOW Rewards-voordelen, worden ze gewist.

Ook nadat de overeenkomst is beëindigd, kan het nodig zijn persoonsgegevens over u te bewaren om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.4.8. Aanbevelingsprogramma voor Vrienden

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Als u gebruik maakt van het Aanbevelingsprogramma voor Vrienden, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u en van de doorverwezen nieuwe klant:

 • Klant ID
 • Doorverwijzingscode
 • Klant ID van de doorverwezen nieuwe klant

De verwerking van persoonsgegevens dient om de voordelen te verstrekken en om vragen of klachten over het Aanbevelingsprogramma voor Vrienden te verwerken.

b. Rechtsgrondslag
Deelname aan het Aanbevelingsprogramma voor Vrienden is vrijwillig. Onze klanten kunnen op elk moment een doorverwijzingscode genereren en deze vervolgens doorsturen naar de doorverwezen nieuwe klant. De verwerking van persoonsgegevens dient derhalve de uitvoering van de overeenkomst met zowel de bestaande klant als de doorverwezen nieuwe klant en is gebaseerd op Art. 6 (1) lid b AVG.

c. Bewaartermijn
Zodra de verwerkte gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de verstrekking van de voordelen van het Aanbevelingsprogramma voor Vrienden, zullen zij worden gewist.

Ook na de beëindiging van een overeenkomst kan het nodig zijn persoonsgegevens van de betrokken partijen te bewaren om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen.4.9. Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer dit voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of wanneer dit noodzakelijk is met het oog op ons gerechtvaardigde belang, bijvoorbeeld om fraude of andere criminele activiteiten te voorkomen en op te sporen, geschillen te beslechten of informatie te bewaren en openbaar te maken zoals vereist door de toepasselijke wetgeving en/of overheidsinstanties.

b. Rechtsgrondslag
De verwerking van de hierboven beschreven persoonsgegevens dient om te voldoen aan onze wettelijke verplichting in overeenstemming met Art. 6 (1) lid c AVG en ons gerechtvaardigde belang om onze onderneming te beschermen in overeenstemming met Art. 6 (1) lid f AVG.

c. Bewaartermijn
Zodra de verwerkte gegevens niet langer noodzakelijk zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, worden zij gewist.

5. Gegevensoverdracht
Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden indien daarvoor een passende rechtsgrondslag bestaat, met name indien:

 • U hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) lid a AVG
 • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u in overeenstemming met Art. 6 (1) lid b AVG
 • Er een wettelijke verplichting bestaat tot openbaarmaking op grond van Art. 6 (1) lid c AVG
 • De doorgifte noodzakelijk is in overeenstemming met Art. 6 (1) lid f, eerste zin AVG voor de doeleinden van gerechtvaardigde belangen, evenals voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims en er geen reden is om aan te nemen dat u een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft om uw gegevens niet over te dragen.
 • Externe dienstverleners gegevens verwerken namens ons op grond van Art. 28 AVG.6. Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën op onze website. Cookies zijn kleine bestanden die tijdens uw bezoek aan onze website door ons naar de browser van uw eindapparaat worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van technisch noodzakelijke cookies. Andere cookies stellen ons echter in staat om verschillende analyses uit te voeren. Cookies zijn bijvoorbeeld in staat om bij een volgend bezoek aan onze website de door u gebruikte browser te herkennen en verschillende informatie aan ons door te geven. Met behulp van cookies kunnen wij onder andere onze website gebruiksvriendelijker en effectiever voor u inrichten, bijvoorbeeld door uw gebruik van onze website bij te houden en uw voorkeursinstellingen te bepalen (bijvoorbeeld land- en taalinstellingen). Als derden informatie via cookies verwerken, verzamelen zij de informatie rechtstreeks via uw browser.

Welke cookies en soortgelijke technologieën worden gebruikt, kunt u vinden in de gedetailleerde informatie in de cookie-instellingen, met name over de verwerkingsdoeleinden en de verwerkte persoonsgegevens.7. Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, en die rechtsgevolgen heeft of u op vergelijkbare wijze benadeelt.8. Recht van bezwaar

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig Art. 6 (1) lid f zin 1 AVG, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van Art. 21 AVG, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie of indien het bezwaar is gericht tegen direct marketing. In het geval van direct marketing beschikt u over een algemeen recht van bezwaar, dat door ons wordt uitgevoerd zonder dat er sprake is van een bijzondere situatie.9. Gegevensbeveiliging en veiligheidsmaatregelen

Wij verbinden ons ertoe uw privacy te beschermen en uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen. Om manipulatie, verlies of misbruik van uw bij ons opgeslagen gegevens te voorkomen, nemen wij uitgebreide technische en organisatorische beschermingsmaatregelen die regelmatig worden herzien en aangepast aan de technologische vooruitgang. Daartoe behoort onder meer het gebruik van erkende coderingsprocedures (SSL of TLS).
 Wij wijzen er echter op dat het vanwege de structuur van het internet mogelijk is dat de regels inzake gegevensbescherming en de bovengenoemde veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd door andere personen of instellingen die niet onder onze verantwoordelijkheid vallen. In het bijzonder kunnen gegevens die onversleuteld openbaar worden gemaakt - bijv. als dit per e-mail gebeurt - door derden worden gelezen. Wij hebben hier geen technische invloed op. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de door hem of haar verstrekte gegevens tegen misbruik te beschermen door ze te versleutelen of ze op een andere manier te beschermen.10. Rechten van de betrokkene

De AVG geeft u de volgende rechten als betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Op grond van Art. 15 AVG kunt u inzage vragen in uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u inzage vragen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, het wissen, de beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht om een klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, de doorgifte aan derde landen of aan internationale organisaties, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan.


 • Op grond van Art. 16 AVG kunt u zonder onnodige vertraging verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of aanvulling van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen.


 • Op grond van Art. 17 AVG kunt u verzoeken om wissing van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.


 • Op grond van Art. 18 AVG kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens indien u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onwettig is, wij de gegevens niet langer nodig hebben en u bezwaar maakt tegen het wissen ervan omdat u de gegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. U kunt ook het recht hebben op grond van Art. 18 AVG als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van Art. 21 AVG.


 • Op grond van Art. 20 AVG kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of kunt u verzoeken dat deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven.


 • Op grond van Art. 7 (3) AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten.


 • Op grond van Art. 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In het algemeen kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of het hoofdkantoor van ons bedrijf.

De bovenstaande rechten zijn van toepassing voor zover ze voorzien zijn door de toepasselijke wetgeving, en ze kunnen in sommige omstandigheden beperkt worden door lokale wettelijke vereisten. Free2move | SHARE NOW zal uw vraag of klacht onderzoeken zoals vereist door de toepasselijke wetgeving en zal u schriftelijk antwoorden binnen een maand , tenzij een andere termijn is voorzien door de toepasselijke wetgeving. U hebt te allen tijde het recht om ook een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Nederland, Tel: +31 (0) 88 1805 250)

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. U vindt onze contactgegevens hieronder, in hoofdstuk 2.11. Updates van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in september 2021.

Wij kunnen deze Privacyverklaring periodiek bijwerken om wijzigingen in de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken weer te geven. Wij zullen u op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in onze Privacyverklaring of de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Privacybeleid app

Inhoudsopgave

I. Algemene opmerkingen

1. Gegevensbescherming

2. Verwerkingsverantwoordelijke en toepasselijkheid

3. Principes van gegevensverwerking

II. Individuele verwerkingen bij het gebruik van de app

1. Levering en gebruik van de app, gebruik van cookies en soortgelijke technologieën

2. Autorisaties van de app

III. Individuele verwerkingen bij het gebruik van onze diensten

1. Registratie / gebruikersaccount

2. Validatie van het rijbewijs

3. Gebruikerslogin (keycloak)

4. Fraudepreventie tijdens registratie

5. Afsluiten en uitvoeren van een huurcontract voor het gebruik van een Free2move | SHARE NOW

6. Push notificaties

7. Reserveer een voertuig

8. Klantenservice

9. Cross-country en cross-company gebruik van onze diensten

10. Verzameling en verwerking van telematicagegevens tijdens de huur & met het doel de uitvoering van het huurcontract

11. Gegevensverwerking in het kader van een ongeval

12. Geolocatie in geval van nood, ernstige schendingen van onze Algemene Voorwaarden

13. Positiegegevens voor analyse van het wagenparkgebruik

14. Betaling (PayPal / Stripe)

15. Digitaal tanken

16. Vorderingenbeheer

17. Sanctielijst screening

18. Het verbeteren van onze diensten en onze producten/het aanmaken van gebruikersprofielen

19. Nieuwsbrief

20. Kortingen, gratis producten en speciale aanbiedingen van Free2move | SHARE NOW-partners

21. Free2move | SHARE NOW aanbiedingen op social media

22. Marktonderzoek/enquêtes

23. Verwijzingsprogramma voor vrienden

24. Free2move | SHARE NOW Rewards

25. Autodelen met FREE NOW

26. Reserveren via de hvv switch van de Hamburger Hochbahn AG

27. Doorgifte aan derden

IV. Doorgiften aan derde landen of internationale organisaties

V. Bent u verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken en wat gebeurt er als u deze niet verstrekt?

VI. Uw rechten als betrokken

VII. Gegevensbeveiliging en beveiligingsmaatregelen

I. Algemene opmerkingen

1. Gegevensbescherming

We zijn blij met uw interesse in onze app en onze diensten. De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. In deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond dit plaatsvindt en welke rechten u in dit kader kunt uitoefenen.

Onze Privacyverklaring voor het gebruik van onze mobiele app en diensten is niet van toepassing op uw activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere providers waartoe u mogelijk toegang hebt via de links in onze app. Informeer uzelf op de webpagina's van deze providers over hun privacypraktijken.

Aangezien wijzigingen in de wet of wijzigingen in de interne processen van ons bedrijf het noodzakelijk kunnen maken om deze Privacyverklaring aan te passen, vragen wij u deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

2. Verwerkingsverantwoordelijke en toepasselijkheid

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (hierna: AVG) en andere nationale wetgeving inzake gegevensbescherming van de lidstaten en andere bepalingen inzake gegevensbescherming is:

Free2move Nederland B.V. (hierna aangeduid als "Free2move | SHARE NOW") Barbara Strozzilaan 101 1083 HN Amsterdam Nederland Telefoon: +31203228989 E-mail: hoi@share-now.com

Deze Privacyverklaring is van toepassing op onze mobiele app en de aangeboden diensten.

Als u vragen hebt over gegevensbescherming of deze Privacyverklaring, neem dan contact op met onze Functionaris voor Gegevensbescherming:

Functionaris voor Gegevensbescherming Free2move SHARE NOW GmbH c/o WeWork Warschauer Platz 11-13 10245 Berlijn Duitsland E-mailadres: dataprotection@share-now.com

3. Principes van gegevensverwerking

Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder valt bijvoorbeeld informatie zoals uw naam, leeftijd, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres, maar ook pseudonieme gegevens zoals uw klantnummer of IP-adres. Informatie waarvoor we geen relatie met uw persoon kunnen vaststellen (of alleen met een onevenredige inspanning) zijn geen persoonsgegevens.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens (bijv. door verzameling, raadpleging, gebruik, opslag of transmissie) als daar een wettelijke basis voor is. De verwerkte persoonsgegevens worden verwijderd zodra het doel van de verwerking is bereikt en er geen wettelijk vereiste bewaarverplichtingen meer zijn om aan te voldoen.

Wij informeren u hieronder over de specifieke gegevensverwerkingsactiviteiten, de omvang en het doel van de gegevensverwerking, de wettelijke basis voor de verwerking en de respectieve bewaartermijn.

II. Individuele verwerkingen bij het gebruik van de app

1. Levering en gebruik van de app, gebruik van cookies en soortgelijke technologieën

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking

Wanneer u onze app downloadt, wordt de vereiste informatie overgebracht naar de betreffende app store, dus in het bijzonder gebruikersnaam, e-mailadres en klantnummer van uw account, tijdstip van downloaden, betalingsinformatie en het individuele apparaatidentificatienummer. Bovendien verzamelt de betreffende app store onafhankelijk verschillende gegevens van u. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking en zijn daar niet verantwoordelijk voor. Wij verwerken de gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het downloaden van de mobiele app naar uw mobiele apparaat.

Wanneer u onze app gebruikt, verzamelen we persoonsgegevens die uw eindapparaat hetzij automatisch doorgeeft naar onze servers hetzij die worden opgehaald van uw eindapparaat. Wanneer u onze app gebruikt, verzamelen we in het bijzonder de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn voor ons om onze app voor u weer te geven en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen:

 • IP-adres van het aanvragende apparaat

 • Meer informatie over het gebruikte apparaat (merk, modelnaam, besturingssysteem, app-versie, taal)

 • Datum en tijd van installatie of toegang

 • Naam en URL van de bezochte site / bestand

Bovendien hebben we mogelijk [uw apparaatidentificatie, uniek nummer van het eindapparaat (IMEI = International Mobile Equipment Identity), uniek nummer van de netwerkabonnee (IMSI = International Mobile Subscriber Identity), mobiel telefoonnummer (MSISDN), MAC-adres voor WLAN-gebruik, naam van uw mobiele eindapparaat] nodig om de diensten te leveren.

Verder verwerken wij onder andere de volgende aanvullende informatie ten behoeve van foutdetectie of foutcorrectie of ook voor marketingdoeleinden:

 • Toegangsstatus (bijvoorbeeld of u toegang had tot de app of een foutmelding hebt ontvangen).

 • Informatie over het gebruik van de functies van de app

 • Identificatoren voor advertenties

In het kader van het gebruik van de app worden ook zogenoemde cookies en soortgelijke technologieën (hierna alleen "cookies" genoemd) gebruikt. Informatie op de apparaten van gebruikers kan worden opgeslagen, verrijkt, opgehaald en beheerd door middel van cookies.

Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen absoluut noodzakelijke cookies en optionele cookies.

Absoluut noodzakelijke cookies zijn vereist voor de functie van de app en onze dienst: De technische structuur van de mobiele app vereist dat we technologieën gebruiken, in het bijzonder cookies. Zonder deze technologieën kunnen onze app en onze dienst niet (volledig correct) worden gebruikt of kunnen bepaalde ondersteunende functies niet worden ingeschakeld. U kunt deze cookies niet uit deselecteren als u onze app en onze dienst wilt gebruiken.

Optionele cookies wanneer u uw toestemming geeft: We plaatsen alleen verschillende cookies nadat u uw toestemming hebt gegeven die u kunt selecteren via de Cookie Consent Manager wanneer u onze mobiele app voor het eerst bezoekt. De functies worden alleen geactiveerd als u toestemming hebt gegeven en dienen in het bijzonder om ons in staat te stellen het gebruik van onze mobiele app en onze dienst te analyseren en te verbeteren, om uw gebruik via verschillende browsers of eindapparaten te vergemakkelijken, om u te herkennen bij een bezoek of om advertenties te plaatsen (indien van toepassing, ook om advertenties af te stemmen op interesses,  om de effectiviteit van advertenties te meten of om op interesses gebaseerde advertenties voor u weer te geven).

U kunt gedetailleerde informatie over de individuele cookies  die we gebruiken, evenals de mogelijkheid om individueel toestemming te verlenen of in te trekken, vinden in onze Cookie Consent Management Tool.  U kunt deze op elk gewenst moment openen in de app onder "Impressum & Privacy/ Privacy-instellingen".

b. Rechtsgrondslag

Het gebruik van absoluut noodzakelijke cookies, die absoluut noodzakelijk zijn voor het aanbieden of gebruiken van de app en onze diensten, vindt plaats op basis van artikel 11.7a lid 3 van de Telecommunicatiewet (TW). De verdere verwerking van persoonsgegevens in deze context is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG.

Het gebruik van optionele cookies en de daaropvolgende verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats op basis van overeenkomstige toestemmingen van de gebruikers overeenkomstig artikel 11.7a lid 1 TW respectievelijk artikel 6 lid 1 sub a AVG. Deze toestemmingen kunnen te allen tijde met toekomstig effect worden ingetrokken.

Voor zover de gebruiker toestemming geeft, is de toestemming ook van toepassing op de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) overeenkomstig artikel 49 lid 1 sub a AVG.

c. Informatie over het iOS-besturingssysteem

Daarnaast heeft u in het iOS-besturingssysteem verschillende mogelijkheden om reclame en tracking, die over het algemeen plaatsvindt via de zogenoemde "Advertising Identifier" (IDFA), grotendeels te beperken. Dit is een uniek, maar niet-gepersonaliseerd en niet-permanent identificatienummer voor een specifiek eindapparaat, dat wordt geleverd door iOS. De gegevens die via de IDFA worden verzameld zijn niet gekoppeld aan andere apparaatgerelateerde informatie. We gebruiken de IDFA, waar passend, om u gepersonaliseerde advertenties te bieden en om uw gebruik te evalueren.

Als u de optie "Privacy" selecteert in de iOS-instellingen, kunt u advertentie-evaluatie grotendeels deactiveren onder "Tracking". Als u de functie "Apps toestaan om tracking aan te vragen" activeert, zal onze app u de eerste keer dat u deze gebruikt vragen of u akkoord gaat met advertentiemaatregelen, en kunt u advertenties activeren of deactiveren. Bovendien kunt u "Apple-reclame" selecteren en "Gepersonaliseerde advertenties" deactiveren in de optie "Privacy". In de optie "Analyse & Verbeteringen" kunt u ook de functie "iPhone Analyse Delen" en "Siri & Dicteren Verbeteren" deactiveren, wat ertoe leidt dat er geen statische informatie over uw gebruik van iOS aan Apple wordt doorgegeven. We adviseren u dat u mogelijk niet alle functies van onze app kunt gebruiken als u het gebruik van de IDFA beperkt.

2. Autorisaties van de app

Voor het aanbieden van verschillende functies van onze app is het noodzakelijk dat de app toegang heeft tot bepaalde diensten en gegevens van uw mobiele eindapparaat/smartphone. Het uitschakelen van autorisaties kan ertoe leiden dat u bepaalde functies van de app niet kunt gebruiken.

De autorisaties kunnen worden beheerd, d.w.z. geactiveerd en gedeactiveerd, via het besturingssysteem van uw mobiele eindapparaat/smartphone. Afhankelijk van het besturingssysteem worden de autorisaties ook automatisch gevraagd wanneer de app voor de eerste keer wordt geopend, maar kunnen ze op elk moment opnieuw worden geactiveerd/gedeactiveerd. Als u een mobiel eindapparaat/smartphone met iOS gebruikt, kunt u de autorisaties bekijken onder Instellingen -> Free2move | SHARE NOW en deze dienovereenkomstig aanpassen. Op Android vindt u de autorisaties onder Instellingen -> Apps -> Free2move | SHARE NOW.

U kunt meestal de volgende autorisaties activeren/deactiveren via het apparaat:

 • Locatie-/GPS-gegevens:

  De autorisatie voor de toegang tot uw locatiegegevens is met name vereist om u Free2move | SHARE NOW-voertuigen in de buurt te tonen. Het gebruik van de locatieautorisatie wordt grafisch gemarkeerd in uw besturingssysteem, bijvoorbeeld door een pijl of een ander locatiepictogram.

 • Notificaties:

  de autorisaties voor het verzenden van push notificaties worden bijvoorbeeld gebruikt om u notificaties te tonen over voltooide huur of andere statusgebeurtenissen of campagnes, zelfs als u de app momenteel niet hebt geopend. De notificaties kunnen worden gedaan door middel van geluiden, berichten en/of symboolindicatoren.

 • Bluetooth:

  Toegang tot de Bluetooth-verbinding van uw mobiele eindapparaat/smartphone wordt met name gebruikt om Free2move | SHARE NOW-voertuigen te openen of te vergrendelen.

III. Individuele verwerkingen bij het gebruik van onze diensten

1. Registratie / gebruikersaccount

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking

Binnen onze app en ook via onze website bieden wij u de mogelijkheid om u te registreren voor onze dienstverlening door uw persoonsgegevens te verstrekken. Met de verwerkte gegevens maken wij een individueel gebruikersaccount voor u aan waarmee u gebruik kunt maken van onze diensten.

Het volgende overzicht laat u in detail zien welke van uw persoonsgegevens wij verwerken in geval van een registratie:

 • Aanspreekvorm

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Woonadres

 • Postcode

 • Stad

 • Mobiel telefoonnummer

 • Land waarvoor u zich registreert

 • Taal

 • Betalingsgegevens

 • E-mailadres

 • Wachtwoord

 • Magische PIN

 • Indien van toepassing, promotiecode waarmee u zich registreert

b. Gedrag in strijd met het contract of onwettig gedrag / het blokkeren van het account

Om schade te voorkomen en het eigendom van onze voertuigen te beschermen, evenals met betrekking tot het voorkomen van fraude of het voorkomen van gebruik in strijd met het contract (bijv. schendingen van de Algemene Voorwaarden, overschrijding van de maximale huurperiode, opschorting van betalingen, openstaande facturen, het verlaten van de plaats van een ongeval, fraude in verband met tanken,  identiteitsfraude of andere frauduleuze pogingen, herhaalde registratie), behouden wij ons het recht voor om de relevante omstandigheden te documenteren, informatie te delen met derden, in het bijzonder onderzoeksautoriteiten, en, indien nodig, om accounts tijdelijk te blokkeren.

c. Rechtsgrondslag

De verwerking van de hierboven beschreven persoonsgegevens dient de uitvoering van een contract of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract tussen u en Free2move | SHARE NOW overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub b AVG. Bovendien kunnen de maatregelen ter voorkoming van gedrag dat in strijd is met het contract of onwettig gedrag gerechtvaardigd zijn op basis van ons legitieme belang op grond van artikel 6 lid 1 sub f AVG.

d. Annulering van de registratie / verwijdering van het gebruikersaccount

Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om uw registratie op elk gewenst moment te annuleren. U kunt de over u opgeslagen gegevens ook op elk gewenst moment wijzigen via de instellingen van uw gebruikersaccount. Als de verwerkte gegevens echter nodig zijn om een contract te verwerken/beëindigen, is een vroegtijdige verwijdering van de gegevens niet mogelijk.

e. Bewaartermijn

Zodra de verwerkte gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract, worden ze over het algemeen verwijderd.

Zelfs na beëindiging van het contract met u kan het echter noodzakelijk zijn om bepaalde van uw persoonsgegevens te blijven opslaan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In het bijzonder blijven we bepaalde bestel-, klant- en contractgegevens opslaan tot 7 jaar na beëindiging van het contract met u op basis van wettelijke bewaarverplichtingen (met name fiscale en handelsrechtelijke voorschriften). Als het type klantcommunicatie ook fiscaal relevante klantcommunicatie is, wordt dit ook pas na 7 jaar verwijderd. In dit geval worden uw gegevens echter uitsluitend voor deze doeleinden (naleving van bewaarverplichtingen) opgeslagen en gebruikt.

2. Validatie van het rijbewijs

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking

Om ervoor te zorgen dat u als onze klant over het benodigde rijbewijs (validatie van rijbewijs) beschikt om gebruik te kunnen maken van onze dienst (auto delen/auto huren), voeren wij een validatie van het rijbewijs uit voordat u voor het eerst gebruik maakt van onze dienst en daarna op regelmatige basis. Pas als dit gelukt is kunt u onze voertuigen huren. Wij zijn om juridische redenen verplicht om een validatie van het rijbewijs uit te voeren. Ten behoeve van de validatie van het rijbewijs moeten foto's van uw rijbewijs (voor- en achterkant) en een actuele portretfoto ("selfie") worden gemaakt die door ons worden verwerkt voor de validatie van het rijbewijs. De rijbewijsgegevens worden elektronisch uitgelezen van de foto's van het rijbewijs en gecontroleerd op echtheid. Daarnaast wordt er een vergelijking gemaakt tussen de door u aangeleverde portretfoto's ("selfie") en de foto op uw rijbewijs. In dit proces kunnen ook zogenoemde biometrische gegevens (persoonsgegevens die het resultaat zijn van specifieke technische verwerking met betrekking tot de fysieke, fysiologische of gedragskenmerken van een natuurlijke persoon, die de unieke identificatie van deze natuurlijke persoon mogelijk maken of bevestigen, zoals beelden van het gezicht) van u, in de zin van artikel 9 lid 1 AVG, worden verwerkt.

De validatie van het rijbewijs wordt gedeeltelijk uitgevoerd door onze dienstverlener Jumio (21 Worship Street, Londen, EC2A 2DW, Verenigd Koninkrijk) namens ons en binnen het kader van de gegevensverwerking overeenkomstig artikel 28 AVG. De verwerking vindt plaats in het Verenigd Koninkrijk en dus buiten de EU of de Europese Economische Ruimte (EER). De Europese Commissie heeft echter vastgesteld dat in het Verenigd Koninkrijk een passend beschermingsniveau vergelijkbaar met de AVG is gewaarborgd. Gegevensdoorgiften naar het Verenigd Koninkrijk zijn daarom toegestaan op grond van artikel 45 AVG.

b. Rechtsgrondslag

De verwerking van uw persoonsgegevens voor de validatie van het rijbewijs is noodzakelijk voor de doeleinden van ons gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6 lid 1 sub f AVG om te bepalen dat onze klanten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, om (strafrechtelijke) aansprakelijkheid van Free2move | SHARE NOW als houder van de voertuigen  te voorkomen.

Voor zover de foto's van uw rijbewijs en uw portretfoto's ("selfies") en bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9 lid 1 AVG worden verwerkt (biometrische gegevens), is dit gebaseerd op uw toestemming, artikel 6 lid 1 sub a in samenhang met artikel 9 lid 2 sub a AVG. Het geven van uw toestemming is vrijwillig en u kunt deze te allen tijde intrekken met toekomstig effect. Zonder de succesvolle validatie van uw rijbewijs kunt u echter geen gebruik maken van onze dienst of voertuighuur bij ons uitvoeren.

c. Bewaartermijn

Zodra de verwerkte gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de geschetste doeleinden, worden ze verwijderd. In het geval van onze dienstverlener Jumio worden uw gegevens al na 14 dagen verwijderd. We slaan de gegevens over het algemeen op voor de duur van de klantrelatie. Zelfs na beëindiging van het contract kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens van u op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.

3. Gebruikerslogin (keycloak)

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking

Wanneer u onze app voor de eerste keer gebruikt wordt u gevraagd om in te loggen via uw Free2move | SHARE NOW-gebruikersaccount. Voor dit doel gebruiken we de single sign-on-oplossing "keycloak" van de provider Red Hat Limited (6700 Cork Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Ierland) voor eenmalige gebruikersauthenticatie. Ten behoeve van de authenticatie wordt, nadat u uw gebruikersnaam en wachtwoord hebt ingevoerd, een zogenaamd keycloak-token aangemaakt dat uw informatie eenmalig met de informatie uit onze gebruikersdirectory cross-checkt om uw identiteit te valideren.

b. Rechtsgrondslag

Artikel 6 lid 1 sub f AVG dient als rechtsgrondslag voor de bovengenoemde gegevensverwerking. De verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van gebruikersauthenticatie en gebruikersidentificatie en dient dus om ons legitieme belang na te streven.

c. Bewaartermijn

Zodra de bovengenoemde gegevens niet langer nodig zijn voor gebruikersauthenticatie, worden ze verwijderd. Dit gebeurt meestal door uw log-uit.

4. Fraudepreventie tijdens registratie

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking

Om onszelf en onze eerlijke klanten te beschermen tegen schade veroorzaakt door frauduleus aangemaakte accounts en door wanbetaling om andere redenen, maken we gebruik van de diensten van "Emailage", een dienst voor risicobeoordeling door LexisNexis Risk Solutions EU Ltd. (hierna "Emailage") gevestigd in Ierland. De controles worden uitgevoerd als onderdeel van de registratie of telkens wanneer een nieuw betaalmiddel wordt aangegeven.

In dit kader worden uw achternaam en voornaam, uw e-mailadres en uw postadres doorgegeven aan Emailage voor het doel van risicobeoordeling. Emailage slaat de gegevens op en bepaalt een risicoscore op basis van een wiskundig-statistisch proces. Deze risicoscore wordt voornamelijk bepaald aan de hand van het e-mailadres en de gegevens met betrekking tot uw naam. Adresgegevens worden voornamelijk gebruikt voor unieke identificatie en voor vergelijking met verdere informatie. Er is geen sprake van discriminatie op basis van een bepaald adres. Meer informatie over gegevensverwerking door Emailage is te vinden op https://risk.lexisnexis.com/products/lexisnexis-emailage.

De door Emailage bepaalde scorewaarde leidt niet tot een geautomatiseerde beslissing in de zin van artikel 22 AVG. Het overschrijden van een bepaalde scorewaarde leidt regelmatig tot een handmatige controle door personen van onze verantwoordelijke specialistische afdeling.

a. Rechtsgrondslag

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang bij het voorkomen van fraude overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG en is in overeenstemming met de juridische argumenten van overweging 47 zin 6 en overweging 71 zin 3 AVG.

b. Bewaartermijn

Zodra de verwerkte gegevens niet langer nodig zijn voor de geschetste doeleinden, worden ze verwijderd bij Free2move | SHARE NOW.

5. Afsluiten en uitvoeren van een huurcontract voor het gebruik van een Free2move | SHARE NOW voertuig

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking

Om een huurcontract voor het gebruik van een Free2move | SHARE NOW-voertuig af te sluiten en uit te voeren is het voor ons noodzakelijk om de volgende aanvullende persoonsgegevens van u te verwerken:

 • Begin- en eindpositie van de huur

 • Afgelegde afstand in km

 • Tijd en datum, evenals de duur van de huur

Daarnaast verwerken wij uw hierboven beschreven gegevens voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van het huurcontract bij het huren via app

Om het huurcontract uit te voeren moet u onze voertuigen openen met onze app. Dit wordt uitgevoerd door de door u zelf aangemaakte pincode en de Bluetooth-functie van uw smartphone in te voeren of via "Global System for Mobile Communication" (GSM) in connectie met uw locatiegegevens, als u deze hebt ingeschakeld. U hebt de mogelijkheid om de toegang tot uw locatie of de Bluetooth-functie op elk gewenst moment te deactiveren. Het niet inschakelen van uw locatiegegevens en het niet activeren van Bluetooth kan leiden tot functionele beperkingen.

Bij het openen en vergrendelen van de voertuigen met de app worden vergrendelings- en ontgrendelingsfouten, bijvoorbeeld een raam dat open is gebleven voordat het voertuig wordt teruggebracht, weergegeven voor foutcorrectie.

De huur wordt gestart via de app en/of via voertuigbediening (door de bijbehorende knoppen te bevestigen).

Om de huur te beëindigen, moet u het voertuig opnieuw vergrendelen via de app. De vergrendeling vindt plaats via de Bluetooth-functie van uw smartphone of via GSM in connectie met uw locatiegegevens, op voorwaarde dat u daar toegang toe hebt verleend. U hebt de mogelijkheid om de toegang tot uw locatie of de Bluetooth-functie op elk gewenst moment te deactiveren. Het niet inschakelen van uw locatiegegevens en het niet activeren van Bluetooth kan leiden tot functionele beperkingen.

Voor een goede retour en facturatie controleren wij of u zich met het voertuig in het bedrijfsgebied of op een geschikte locatie bevindt en of er een retour kan plaatsvinden. Voor een goede facturatie verwerken wij uw gebruikstijd, de kilometerstand en het tank- of laadniveau en controleren wij de voertuiglocatie om te bepalen of een rit conform onze Algemene Voorwaarden kan worden volbracht.

b. Rechtsgrondslag

De verwerking van de hierboven beschreven persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze verhuurdienst overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub b AVG.

c. Bewaartermijn

Zodra de verwerkte gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze verhuurdiensten, worden ze verwijderd.

Ook na beëindiging van de overeenkomst kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, in het bijzonder aan de wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld op grond van de Algemenewet inzake rijksbelastingen (AWR) etc.).

6. Push notificaties

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking

De app informeert u over onze zogenoemde Free2move | SHARE NOW Radar met push notificaties die naar uw eindapparaat worden gestuurd. Met deze functie wordt u op de hoogte gebracht zodra een voertuig beschikbaar is in een vooraf gedefinieerd gebied.

U kunt de pushmeldingen op elk gewenst moment als volgt activeren/deactiveren: Android: Instellingen -> Apps -> Free2move | SHARE NOW -> Meldingen -> "Alles blokkeren"; iOS: Instellingen -> Meldingen -> Free2move | SHARE NOW -> Meldingen toestaan -> Uit.

Voor het verzenden van push notificaties gebruiken we de Google Firebase-tool van Google Ireland Ltd. (Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Ierland). Gebruikersgegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm doorgegeven aan Google Firebase.

a. Rechtsgrondslag

De verwerking van de hierboven beschreven persoonsgegevens dient om een contract tussen u en Free2move | SHARE NOW uit te voeren of om stappen te nemen voorafgaand aan het aangaan van een contract overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub b AVG.

b. Bewaartermijn

Zodra de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de prestaties van de Free2move | SHARE NOW Radar-dienst, worden ze verwijderd.

7. Reserveer een voertuig

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij onze geregistreerde gebruikers de mogelijkheid om voertuigen voor een bepaalde periode te reserveren en te laten afleveren op een adres naar keuze. Voor dit doel verwerken wij de volgende persoonsgegevens naast de gegevens die u voor uw gebruikersaccount hebt verstrekt:

 • Afleveradres

 • Afleverdatum

 • Aflevertijd

 • Gekozen voertuigcategorie

b. Rechtsgrondslag

De verwerking van de hierboven beschreven persoonsgegevens dient voor de uitvoering van onze reserveringsdienst overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub b AVG.

c. Bewaartermijn

Zodra de verwerkte gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze reserveringsdiensten, worden ze verwijderd.

Ook na beëindiging van de overeenkomst kan het noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, in het bijzonder aan de wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) etc.).

8. Klantenservice

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking

Als u per e-mail of telefoon contact opneemt met onze klantenservice, verwerken wij de  informatie en gegevens die u verstrekt. De verwerking van uw gegevens dient voor het toewijzen en verwerken van uw verzoek.

Voor de verwerking van uw verzoeken gebruiken wij eGain van de externe dienstverlener eGain Corporation (St Catherine's House, Oxford Street, Newbury, Berkshire RG14 1JQ, GB). De verwerking vindt plaats in het Verenigd Koninkrijk en dus buiten de EU of de Europese Economische Ruimte (EER). De Europese Commissie heeft echter vastgesteld dat in het Verenigd Koninkrijk een passend beschermingsniveau vergelijkbaar met de AVG is gewaarborgd. Gegevensoverdrachten naar het Verenigd Koninkrijk zijn daarom toegestaan op grond van artikel 45 AVG. Om de gegevensverwerking juridisch te rechtvaardigen hebben wij een overeenkomstige verwerkersovereenkomst gesloten met de dienstverlener.

Elke verdere verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, zoals het opnemen van telefoongesprekken, vindt alleen plaats op basis van uw voorafgaande toestemming.

b. Rechtsgrondslag

De verwerking van de hierboven beschreven persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang bij de verwerking van uw verzoek overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG.

Als u akkoord bent gegaan met het opnemen van een telefoongesprek, dient uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub a AVG als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met toekomstig effect.

c. Bewaartermijn

Verzoeken van klanten worden gedocumenteerd voor de duur van de contractuele relatie en verwijderd na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen en verjaringstermijnen (bijvoorbeeld op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) etc.).

9. Cross-country en cross-company gebruik van onze diensten

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking

Als u een voertuig gebruikt of huurt van een andere lokale Free2move | SHARE NOW-entiteit buiten Nederland of een ander Free2move | SHARE NOW-partnerbedrijf (franchisepartner als onafhankelijk bedrijf en verwerkingsverantwoordelijke onder de AVG), verstrekken wij uw persoonsgegevens (stamgegevens/registratiegegevens) die tijdens de registratie en validatie zijn verstrekt aan de respectieve lokale Free2move | SHARE NOW-entiteitof het Free2move | SHARE NOW partnerbedrijf om de autoverhuur daar voor u mogelijk te maken.

b. Rechtsgrondslag

De vertrekking van uw persoonsgegevens dient voor de uitvoering van een contract met u en de respectieve lokale Free2move | SHARE NOW-entiteit of het respectieve Free2move | SHARE NOW-partnerbedrijf of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub b AVG.

c. Bewaartermijn

Wij slaan uw stamgegevens op voor de duur van onze contractuele relatie. Vervolgens worden deze gegevens verwijderd na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen en verjaringstermijnen (bijvoorbeeld op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) etc.).

10. Verzameling en verwerking van telematicagegevens tijdens de huur & met het doel de uitvoering van het huurcontract

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking

Wanneer u een voertuig huurt, worden zogenoemde telematicagegevens verzameld en verwerkt voor verschillende doeleinden. Dit wordt met name gedaan om ervoor te kunnen zorgen dat we u altijd rijklaar voertuigen kunnen aanbieden en de contractueel overeengekomen functies kunnen leveren.

Dit omvat met name de volgende informatie:

 • Status van het centrale vergrendelingssysteem

 • Status van de startonderbreker

 • Detectie en monitoring van de ontstekingsstatus

 • Status van de kilometerteller

 • Locatiegegevens (meestal alleen het begin en einde van de huur)

 • Voltage detectie van het on-board elektrische systeem

 • Bandenspanning

 • Snelheid

 • Activatie van veiligheidssystemen zoals airbags

 • Tank capaciteit

 • Statussleutel/tankpas in de zogenoemde sleutelkaarthouder

 • Status van deuren en ramen van voertuigen (open/gesloten)

Bovendien helpt bepaalde informatie ons om het contractuele gebruik van onze voertuigen te controleren en om schadegebeurtenissen te traceren. In sommige voertuigen gebruiken we bijvoorbeeld geschikte sensoren om schade aan het voertuig te detecteren ("Schadedetectie"). Hiervoor gebruiken we een oplossing van onze dienstverlener, carValoo GmbH (ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen) die de gegevens namens ons verwerkt. De gegevensverzameling is alleen voertuiggerelateerd en niet klantgerelateerd. Een toewijzing aan een specifiek gebruikersaccount wordt alleen gemaakt afhankelijk van de bepaalde gebeurtenis.

Afhankelijk van het betreffende voertuigmerk worden telematicagegevens rechtstreeks door ons verzameld of door de respectieve voertuigfabrikant (in het geval van BMW-voertuigen: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 München) of door ons  gebruikte externe leveranciers (Invers GmbH, Untere Industriestraße 20, 57250 Netphen/Siegen) of aan hen overgedragen. Voor zover dit in de betreffende context noodzakelijk is hebben wij verwerkerssovereenkomsten gesloten met de betrokken voertuigfabrikanten / dienstverleners overeenkomstig artikel 28 lid 3 AVG.

Houd er rekening mee dat de respectieve voertuigfabrikant (OEM) persoonsgegevens rechtstreeks van u kan verzamelen als u, als bestuurder van het betreffende voertuig, speciale functionaliteiten of diensten gebruikt (digitale diensten die het voertuig met internet verbinden, zoals speciale telematicadiensten, rijhulpsystemen, verbindingen voor mobiele eindapparaten, maar ook entertainmentaanbod en verkeersdiensten) van het betreffende voertuigmerk ("Connected Car Services"). Voor deze verwerkingsactiviteiten zijn de respectieve voertuigfabrikant of bedrijven die door de voertuigfabrikant zijn geselecteerd over het algemeen de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en niet Free2move | SHARE NOW. Zorg ervoor dat u aan het einde van de huur alle persoonsgegevens verwijdert die u mogelijk aan de voertuigfabrikant of het betreffende bedrijf hebt verstrekt of die via de overeenkomstige diensten zijn verzameld. Raadpleeg de privacyverklaring van de betreffende voertuigfabrikant of -bedrijf voor informatie of neem rechtstreeks contact met hen op als u hierover vragen hebt.

b. Rechtsgrondslag

Voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, is dit gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub b AVG. Anders is de verwerking gebaseerd op onze legitieme belangen in de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG voor de analyse, eliminatie en toewijzing van schade aan onze voertuigen of schadegebeurtenissen. Toegang tot informatie in de telematica-eindapparatuur die voor dit doel in onze voertuigen is geïnstalleerd wordt uitgevoerd op basis van artikel 11.7a lid 3 TW .

c. Bewaartermijn

Met het oog op het verwerken van klantverzoeken en andere zorgen, slaan we de telematicagegevens gedurende 90 dagen op in onze klantendatabase. In individuele gevallen kunnen gegevens ook voor een langere periode worden bewaard. Dit geldt met name als dit noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van rechtsvorderingen. In dit geval zijn de relevante wettelijke bewaartermijnen en verjaringstermijnen (bijvoorbeeld op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) etc.) regelmatig van toepassing.

11. Gegevensverwerking in het kader van een ongeval

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking

In het geval van een ongeval met een Free2move | SHARE NOW-voertuig verwerken wij de in dit kader verzamelde persoonsgegevens (dit omvat ook de hierboven beschreven telematicagegevens) om de ongevalsclaim intern en/of extern te verwerken en af te wikkelen (met de respectieve andere partij die betrokken is bij het ongeval, onze verzekeringsmaatschappij of de verzekeringsmaatschappij van de andere partij).

b. Rechtsgrondslag

Gegevensverwerking in het kader van de afhandeling en verwerking van ongevallen dient voor de uitvoering van ons contract overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub b AVG.

c. Bewaartermijn

Mocht zich een ongeval hebben voorgedaan, dan worden deze gegevens door ons gearchiveerd in overeenstemming met de reguliere wettelijke verjaringstermijn gedurende een periode van maximaal 5 jaar na het verstrijken van het jaar waarin de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

12. Geolocatie in geval van nood, ernstige schendingen van onze Algemene Voorwaarden

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking

Om te bepalen of er objectieve feiten zijn die wijzen op een noodsituatie of een ernstige schending van onze Algemene Voorwaarden (in het bijzonder diefstal, vandalisme, het verlaten van het contractueel overeengekomen gebruiksgebied (zie sectie 9 (3) van de Free2move | SHARE NOW Algemene Voorwaarden), overschrijding van de maximaal toegestane huurperiode) en om verwerking mogelijk te maken, indien noodzakelijk ook contact opnemen met de betrokken klant, wordt de geolocatie van het gehuurde voertuig elke 1-2 minuten samen met stamgegevens, communicatiegegevens en telematicagegevens van de voertuighuurder doorgegeven aan de backend van Daimler Mobility Services GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Stuttgart, Duitsland of in het geval dat een BMW-voertuig wordt gebruikt aan Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 München. Het betreffende bedrijf verwerkt de informatie over de geolocatie van de voertuigen namens ons overeenkomstig artikel 28 AVG. Hiervoor hebben wij  met de bedrijven een verwerkersovereenkomst gesloten  om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze gegevens worden alleen opgehaald in gevallen waarin een van de beschreven situaties zich heeft voorgedaan of er objectieve aanwijzingen zijn dat een dergelijke schending van onze Algemene Voorwaarden heeft plaatsgevonden.

Bovendien, in bepaalde individuele gevallen, als er verdachte omstandigheden zijn die wijzen op een schending van de Algemene Voorwaarden of overeenkomstige noodsituaties, is het mogelijk dat een actuele huur/rit in realtime wordt gevolgd, om bijvoorbeeld, in het bijzonder, een verlies van het voertuig te voorkomen.

b. Rechtsgrondslag

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen u en Free2move | SHARE NOW en is bovendien gebaseerd op onze legitieme belangen. De gegevensverwerking is dus gerechtvaardigd op grond van artikel 6 lid 1 sub b AVG (schendingen van de Algemene Voorwaarden) en artikel 6 lid 1 sub f AVG (noodsituaties).

c. Bewaartermijn

Als geen van de beschreven gebeurtenissen heeft plaatsgevonden, wordt de verwerkte informatie onmiddellijk verwijderd. Als er een inbreuk heeft plaatsgevonden, zullen we deze gegevens archiveren in overeenstemming met de reguliere wettelijke verjaringstermijn gedurende een periode van maximaal 5 jaar na het einde van het jaar waarin de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

Zelfs nadat de beoordeling is voltooid, kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens van u op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.

3. Positiegegevens voor analyse van het wagenparkgebruik

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking

We verwerken de start- en eindposities van onze voertuigen en, indien van toepassing, de posities van tussentijdse onderbrekingen van de rit om het gebruik van het wagenpark te analyseren en te optimaliseren. Deze informatie wordt uitsluitend op voertuiggerelateerde basis verwerkt zonder een directe persoonlijke referentie vast te stellen. Op basis van dezelfde gegevens maken we ook statistieken om het toekomstige gebruik van onze voertuigen te voorspellen zonder een directe persoonlijke referentie vast te stellen.

b. Rechtsgrondslag

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van ons legitieme belang voor een op behoeften gebaseerd beheer van ons aanbod overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG.

c. Bewaartermijn

De analysegegevens worden opgeslagen totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld is bereikt of is opgehouden te bestaan en worden vervolgens verwijderd.

14. Betaling (PayPal / Stripe)

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking

Voor de betaling van een voltooide rit worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Naam

 • E-mailadres

 • Indien van toepassing, verdere contactgegevens

 • Creditcardgegevens

 • Klant-ID

 • Facturerings- en transactiegegevens

Afhankelijk van de betaalmethode die u kiest, dragen wij uw persoonsgegevens over aan onze betalingsdienstaanbieders.

In het geval van betaling met creditcard vindt een overschrijving plaats naar de betalingsdienstaanbieder Stripe Inc. (510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, VS). Daarnaast maken wij gebruik van de diensten van Stripe voor het vroegtijdig opsporen van frauduleus gedrag door het berekenen van een zogenoemde risicoscore op basis van de beschreven gegevens. Meer informatie over gegevensbescherming bij Stripe vindt u op: https://stripe.com/de/privacy

Mogelijk bestaan er momenteel geen passende waarborgen voor gegevensoverdrachten naar de VS. Er zijn beperkingen op de bescherming van persoonsgegevens als gevolg van het feit dat veiligheidsautoriteiten op basis van Amerikaanse wetgeving toegang hebben tot gegevens die van de EU naar de VS zijn overgedragen en deze kunnen gebruiken zonder beperking tot wat absoluut noodzakelijk is. Als betrokkene zonder Amerikaans staatsburgerschap kunt u geen juridische stappen ondernemen tegen dergelijk gebruik. We hebben echter standaardcontractbepalingen gesloten met de dienstverlener om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

In het geval van betaling via PayPal is er een overschrijving naar PayPal S.à r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg). Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in PayPal op: https://paypal.de/privacy

b. Rechtsgrondslag

Gegevensverwerking met het oog op betaling voor de door u gemaakte rit is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen u en Free2move | SHARE NOW en is gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub b AVG. Gegevensverwerking met het oog op fraudepreventie met de hulp van Stripe is gebaseerd op onze legitieme belangen overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG.

c. Bewaartermijn

Zodra de verwerkte gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract, worden ze  verwijderd. Ook na beëindiging van de overeenkomst kan het echter noodzakelijk zijn om persoonsgegevens van u op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, in het bijzonder aan de wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) etc.).

15. Digitaal tanken

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking

Klanten hebben de mogelijkheid om onze voertuigen te tanken bij partnertankstations. De respectievelijke brandstofkosten worden vrijgegeven via onze app. Dit is echter alleen mogelijk als het betreffende voertuig zich in de buurt van een partnertankstation bevindt (straal van 100 - 300m). Het is daarom noodzakelijk om de locatiegegevens in onze app in te schakelen. Als deze worden gedeactiveerd, leidt dit tot een functiebeperking. In het kader van het proces verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u met het oog op het factureren van brandstofkosten, het voorkomen van brandstoffraude en verkeerd tanken en het bieden van onze klantenondersteuning in het geval van verstoringen van het betalingsproces:

 • Locatiegegevens,

 • Transactiegegevens (getankte hoeveelheid, kosten),

 • Stamgegevens van klanten,

 • Telematicagegevens (bijv. brandstofniveau)

b. Rechtsgrondslag

Gegevensverwerking in verband met de dienst "Digitaal Tanken" is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen u en Free2move | SHARE NOW en is gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub b AVG. Gegevensverwerking met het oog op fraudepreventie is gebaseerd op onze legitieme belangen overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG.

c. Bewaartermijn

Zodra de verwerkte gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract,  worden ze verwijderd. Ook na beëindiging van de overeenkomst kan het echter noodzakelijk zijn om persoonsgegevens van u op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, in het bijzonder aan de wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) etc.).

16. Vorderingenbeheer

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking

In geval van wanbetaling van openstaande vorderingen schakelen wij de externe dienstverleners GFKL PayProject GmbH, onderdeel van Loweel Group, Am Europa-Center 1b, 45145 Essen of PAIR Finance GmbH, Hardenbergstraße 32, 10623 Berlijn in voor vorderingenbeheer.

b. Rechtsgrondslag

Gegevensverwerking in het kader van debiteurenbeheer is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen u en Free2move | SHARE NOW overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub b AVG.

c. Bewaartermijn

Na de afronding van de betreffende zaak en daarbij nadat het doel van de verwerking is opgehouden te bestaan, worden de persoonsgegevens verwijderd. Ook na afloop van de zaak kan het echter nodig zijn om uw persoonsgegevens op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, in het bijzonder aan de wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) etc.).

17. Sanctielijst screening

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking

We matchen de klantgegevens die u tijdens de registratie hebt verstrekt met sanctielijsten in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

b. Rechtsgrondslag

De hierboven beschreven verwerking is wettelijk verplicht en is daarom gebaseerd op artikel artikel 6 lid 1 sub c AVG.

c. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden opgeslagen totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld is bereikt of is opgehouden te bestaan en worden vervolgens verwijderd.

18. Het verbeteren van onze diensten en onze producten/het aanmaken van gebruikersprofielen

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking

Om onze diensten te verbeteren en onze producten nog beter af te stemmen op uw behoeften, combineren wij gegevens over het gebruik van onze producten en diensten naar uw profiel en zo kunnen wij u informeren in overeenstemming met uw interesses.

Daarbij verwerken wij ook persoonsgegevens van u die worden verzameld tijdens een autohuur. Dit omvat onder andere locatiegegevens en contractgerelateerde gegevens die afkomstig zijn van het gebruik van onze mobiliteitsdiensten. Als u in deze context mobiliteitsdiensten of connected car-diensten gebruikt, worden locatiegegevens en bewegingsgegevens (in het bijzonder GPS-gegevens) gegenereerd. We kunnen de gegevens die door het voertuig aan ons worden doorgegeven verwerken om bijvoorbeeld te beoordelen in welk gebied en wanneer u gebruikt maakt van het mobiliteitsaanbod of om de positie van uw voertuig te volgen. Op deze manier kunnen we geschikte advertenties of beschikbaar mobiliteitsaanbod voor u in uw omgeving weergeven wanneer u uw voertuig parkeert. Het verzamelen en verwerken van deze gegevens stelt ons in staat om onze eigen producten beter te analyseren en uiteindelijk te verbeteren voor alle klanten. Meer informatie en de tekst van de toestemming vindt u in de app onder "Profiel/Profiel bewerken/Mailing & privacy-instellingen".

b. Rechtsgrondslag

Toegang tot eindapparaten wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 11.7a lid 1 TW. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel artikel 6 lid 1 sub a AVG die u via onze app kunt geven onder "Profiel/ Profiel bewerken / Mailing & privacy-instellingen" en op elk moment met toekomstig effect kunt intrekken (door het selectievakje te activeren / deactiveren).

c. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden opgeslagen totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld is bereikt of opgehouden te bestaan en worden dan verwijderd.

19. Nieuwsbrief

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking

Op basis van uw toestemming zullen wij u informeren over actuele aanbiedingen, nieuwigheden van onze dienst en ander nieuws en uw naam en contactgegevens die ons tijdens de registratie zijn verstrekt voor dit doel gebruiken.

In verband met de verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van Salesforce Marketing Cloud, een tool van Salesforce.com, Inc. (One Market Street, San Francisco, CA 94105 USA) met wie wij een verwerkersovereenkomst overeenkomstig artikel 28 AVG hebben gesloten om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Het is mogelijk dat er momenteel geen passende waarborgen bestaan voor gegevensdoorgiften naar de VS. Er zijn beperkingen op de bescherming van persoonsgegevens als gevolg van het feit dat veiligheidsautoriteiten op basis van Amerikaanse wetgeving toegang hebben tot gegevens die van de EU naar de VS zijn overgedragen en deze kunnen gebruiken zonder beperking tot wat absoluut noodzakelijk is. Als betrokkene zonder Amerikaans staatsburgerschap kunt u geen juridische stappen ondernemen tegen dergelijk gebruik. We hebben echter standaardcontractbepalingen gesloten met de dienstverlener om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Als onderdeel van het verzenden van nieuwsbrieven is het ook mogelijk dat we u enquêtes sturen of u de mogelijkheid geven om deel te nemen aan prijsvragen. Deelname aan deze campagnes gebeurt op vrijwillige basis.

b. Rechtsgrondslag

De verwerking van uw persoonsgegevens voor de verzending van de nieuwsbrief is gebaseerd op uw toestemming gegeven tijdens de registratie (https://www.share-now.com/nl/en/amsterdam/registration/personal-data/) overeenkomstig artikel artikel 6 lid 1 sub a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en u te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door op de bijbehorende afmeldlink in onze nieuwsbrief te klikken.

c. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden over het algemeen verwerkt en opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt. Na afmelding voor de nieuwsbrief door u af te melden, wordt de opt-out opgeslagen zodat u geen nieuwsbrieven meer ontvangt.

20. Kortingen, gratis producten en speciale aanbiedingen van Free2move | SHARE NOW-partners

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking

Op basis van uw toestemmingsverklaring tijdens de registratie worden uw contactgegevens  gebruikt om u te informeren over actuele aanbiedingen van Free2move | SHARE NOW-partners via e-mail, push notificaties, in-app-meldingen, op de Free2move | SHARE NOW-website, meldingen in het voertuig of via post. Een lijst met partners is te bekijken op https://www.share-now.com/de/en/collaborations/. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan de partners.

b. Rechtsgrondslag

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub a AVG, die u te allen tijde met toekomstig effect kunt intrekken.

c. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden over het algemeen verwerkt en opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt.

 • 21. Free2move | SHARE NOW aanbiedingen op social media

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking

Op netwerken zoals Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn of Google kan Free2move | SHARE NOW zelf geen individuele aanbiedingen weergeven. Over het algemeen heeft alleen de betreffende provider deze optie. Om ons in staat te stellen onze klanten aan te spreken met individuele aanbiedingen, gebruiken we uw gepseudonimiseerde of gehashte gegevens (e-mailadres, telefoonnummer, IDFA, Google Play Service ID) - op voorwaarde dat u hiervoor uw toestemming hebt gegeven - om deze toe te wijzen aan een of meer doelgroepen bij de respectieve netwerkprovider. Daardoor worden de gehashte gegevens slechts één keer gebruikt en is het voor ons niet mogelijk om u of uw apparaat individueel te identificeren.

Als onderdeel van de verwerking gebruiken wij de tool Salesforce Advertising Studio van salesforce.com Germany GmbH (Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Duitsland), met wie wij een overeenkomstige verwerkersovereenkomst hebben gesloten om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

b. Rechtsgrondslag

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub a AVG, die u te allen tijde met toekomstig effect kunt intrekken.

c. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden opgeslagen totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld is bereikt of opgehouden te bestaan en worden vervolgens verwijderd.

De persoonsgegevens worden ook verwijderd zodra de toestemming door de klant is ingetrokken.

22. Marktonderzoek/enquêtes

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking

Voor het doel van kwaliteitsborging en verbetering van onze diensten en producten voeren wij gepersonaliseerd marktonderzoek en gepersonaliseerde opiniepeilingen uit waaraan u op vrijwillige basis kunt deelnemen. Hierbij verwerken wij de persoonsgegevens die wij van u verzamelen in het kader van de processen.

b. Rechtsgrondslag

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub a AVG. De toestemming kan te allen tijde met toekomstig effect worden ingetrokken.

c. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden opgeslagen totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld is bereikt of opgehouden te bestaan en worden vervolgens verwijderd.

De persoonsgegevens worden ook verwijderd zodra de toestemming door de klant is ingetrokken.

23. Verwijzingsprogramma voor vrienden

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking

Als u gebruik maakt van het Friend Referral Programma verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u of de doorverwezen nieuwe klant:

 • Klantnummer

 • Aanbevelingscode

 • Klantnummer van de doorverwezen nieuwe klant

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens dient om de voordelen van het programma te bieden en voor het verwerken van vragen of klachten over het Friend Referral Programma.

b. Rechtsgrondslag

Deelname aan het Friend Referral Programma is vrijwillig. Onze klanten kunnen op elk moment een aanbevelingscode genereren en deze vervolgens doorsturen naar de doorverwezen nieuwe klant. De verwerking van de persoonsgegevens dient dus voor de uitvoering van het contract met de bestaande klant respectievelijk de doorverwezen nieuwe klant en is gebaseerd op artikel artikel 6 lid 1 sub b AVG.

c. Bewaartermijn

Zodra de verwerkte gegevens niet langer nodig zijn voor het verstrekken van de Friend Referral voordelen, worden ze  verwijderd.

Ook na beëindiging van de overeenkomst kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens van de betrokken partijen op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) etc.).

24. Free2move | SHARE NOW Rewards

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking

Als onderdeel van ons zogenoemde Free2move | SHARE NOW Rewards Programma bieden we onze deelnemende klanten de mogelijkheid om punten te ontvangen en te verzamelen voor gemaakte voertuighuur en om hiervoor verschillende beloningen te ontvangen. Voor het doel van het aanbieden van het programma verwerken wij uw persoosgegevens, in het bijzonder de klant-ID en gegevens met betrekking tot de autohuur. Hierbij maken wij gebruik van de diensten van de externe dienstverlener Talon.One GmbH (Wiener Straße 10, 10999 Berlijn) om bepaalde voorwaarden of kenmerken individueel te kunnen aanpassen. Met de dienstverlener hebben wij overeenkomstig artikel 28 AVG een verwerkersovereenkomst gesloten om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Meer informatie over Free2move | SHARE NOW Rewards vindt u hier: https://www.share-now.com/nl/nl/share-now-rewards/

b. Rechtsgrondslag

Deelname aan het Free2move | SHARE NOW Rewards Programma is vrijwillig. Onze klanten kunnen op elk moment deelnemen aan en zich inschrijven voor het programma. De verwerking van persoonsgegevens dient dus voor de uitvoering van het contract met de deelnemende klant en is gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub b AVG.

c. Bewaartermijn

Zodra de verwerkte gegevens niet langer nodig zijn voor het leveren van Free2move | SHARE NOW Rewards voordelen, worden ze  verwijderd.

Ook na beëindiging van de overeenkomst kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens van u op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) etc.).

25. Autodelen met FREE NOW

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking

Free2move | SHARE NOW biedt een autodeeldienst aan in samenwerking met FREE NOW (Intelligent Apps GmbH, Neumühlen 19, 22763 Hamburg, Duitsland) via de FREE NOW passenger app en verhuurt op deze manier Free2move | SHARE NOW-voertuigen. Free2move | SHARE NOW en FREE NOW treden op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken bij de regeling van de autodeeldiensten en hebben een overeenkomst gesloten overeenkomstig artikel 26 AVG. De partijen hebben gezamenlijk de volgorde van verwerking van de persoonsgegevens van passagiers bepaald voor elke verwerkingsstap daarvan. Vanwege de gegevensverwerking door gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken worden uw persoonsgegevens verwerkt door zowel FREE NOW als Free2move | SHARE NOW wanneer u de FREE NOW passenger app gebruikt.

Free2move | SHARE NOW en FREE NOW verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Gebruikersgegevens (voor- en achternaam, unieke gebruikers-ID, gegevens met betrekking tot het rijbewijs, validatiefoto's, GPS-locatiegegevens, passagiers-ID, e-mailadres)

 • Voertuig- en tourgegevens (voertuig-ID, gebruikte minuten, afstand, kosten, start en bestemming van de tour, tijdstip van boeking, betaalde prijs, foutcodes, reservering en voertuigstatus).

 • Apparaat- en gebruiksgegevens (IP-adres, landcode, app-versie, bedrijfsgebied, betalingstransactiegegevens, apparaat-ID).

 • Indien van toepassing zullen we informatie delen met FREE NOW over mogelijk bestaande redenen voor obstructie, zoals het blokkeren van accounts, schendingen van de Algemene Voorwaarden, gebrek aan verificatie, enz.

Ondanks het bestaan van gezamenlijke verantwoordelijkheid voldoen de partijen aan hun verplichtingen uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming binnen het kader van hun respectieve verantwoordelijkheden. Op grond van de artikelen 15 tot en met 22 van de AVG kunt u uw rechten als betrokkene onder de AVG doen gelden tegen elke individuele verwerkingsverantwoordelijke.

Meer informatie over de verwerking door FREE NOW vindt u op: https://free-now.com/de/passenger-privacy-policy/.

b. Rechtsgrondslag

Zonder de bovengenoemde verwerking van persoonsgegevens kunnen de autodeeldiensten niet aan u worden aangeboden via de FREE NOW passenger app. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van het huurcontract overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub b AVG. Dit omvat onder andere de verwerking van vragen en klachten van klanten, factuurverwerking, de verwerking van verzekeringsgerelateerde of politieonderzoeken en ongevallenbeheer.

c. Bewaartermijn

Zodra de verwerkte gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract,  worden ze over het algemeen verwijderd.

Zelfs na beëindiging van het contract met u kan het echter noodzakelijk zijn om bepaalde persoonsgegevens van u te blijven opslaan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In het bijzonder blijven we bepaalde bestel-, klant- en contractgegevens opslaan tot 7 jaar na beëindiging van het contract met u op basis van wettelijke bewaarverplichtingen (met name fiscale en handelsrechtelijke voorschriften). Als het type klantcommunicatie ook fiscaal relevante klantcommunicatie is, wordt dit ook pas na 7 jaar verwijderd. In dit geval worden uw gegevens echter uitsluitend voor deze doeleinden opgeslagen en gebruikt.

26. Doorgifte aan derden

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking

Daarnaast geven wij uw persoonlijke klantgegevens (naam, adres) door aan derden indien dit nodig is om deze derden in staat te stellen contact met u op te nemen en zodat deze derden rechtstreeks vorderingen tegen u kunnen indienen in geval van claims tegen Free2move | SHARE NOW die niet kennelijk ongegrond zijn, bijvoorbeeld als gevolg van parkeerovertredingen in privégebieden.

We dragen uw persoonlijke klantgegevens (naam, adres, autohuurgegevens, indien van toepassing) ook over aan autoriteiten, rechtbanken en andere overheidsinstanties, externe consultants of andere geautoriseerde derden, voor zover dit is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld als de verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van Free2move | SHARE NOW na te streven of als Free2move | SHARE NOW wettelijk verplicht is om dit te doen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u tijdens een huur een overtreding van de regelgeving begaat.

b. Rechtsgrondslag

Gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van de nakoming van onze wettelijke verplichting overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub c AVG respectievelijk onze legitieme belangen overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG

c. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden opgeslagen totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld is bereikt of opgehouden te bestaan en worden dan verwijderd. Bovendien zijn de relevante wettelijke verjaringstermijnen van de nationale wetgeving van toepassing.

IV. Doorgiften aan derde landen of internationale organisaties

Indien persoonsgegevens anderszins worden doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties of, in bepaalde gevallen, toegang tot persoonsgegevens uit derde landen mogelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden of technische ondersteuning, gebeurt dit op basis van passende waarborgen in de zin van de artikelen 44 e.v. AVG.

Als er geen adequaatheidsbesluit is uitgevaardigd door de Europese Commissie voor het betrokken derde land op grond van artikel 45 AVG, baseren we de gegevensdoorgifte regelmatig op zogenoemde EU standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld en die we hebben gesloten met de ontvangers van de gegevens en - indien nodig, indien van toepassing - op aanvullende technische en organisatorische maatregelen om een voldoende niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Verder kunnen in bepaalde individuele gevallen doorgiften van persoonsgegevens plaatsvinden op basis van de afwijkingsbepalingen van artikel 49 AVG.

U kunt een kopie verkrijgen van de passende waarborgen die zijn ingesteld of waar deze beschikbaar zijn gesteld.

V. Bent u verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken en wat gebeurt er als u deze niet verstrekt?

Het verstrekken van persoonsgegevens gebeurt over het algemeen op vrijwillige basis. De verwerking van bepaalde persoonsgegevens is echter noodzakelijk voor het gebruik van individuele diensten (let op met name III. 1) en 2)). Zonder deze gegevens zijn we regelmatig niet in staat om de betreffende diensten aan te bieden of individuele diensten te leveren.

VI. Uw rechten als betrokkene

De AVG geeft u als betrokkene van een verwerking van persoonsgegevens de volgende rechten:

 • Op grond van artikel 15 AVG hebt u het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de beoogde opslagperiode, het bestaan van een recht om rectificatie, wissing, beperking van de verwerking te vragen of bezwaar te maken, het bestaan van een recht om een klacht in te dienen,

   

  de bron van uw gegevens als deze niet door ons zijn verzameld, over een doorgifte aan derde landen of internationale organisaties en over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering.

 • Op grond van artikel 16 AVG hebt u het recht om zonder onnodige vertraging rectificatie van onjuiste of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens van u die door ons zijn opgeslagen, te verkrijgen.

 • Op grond van artikel 17 AVG hebt u mogelijk het recht om uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te laten wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 • Op grond van artikel 18 AVG hebt u mogelijk het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen als u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onwettig is of we de gegevens niet langer nodig hebben en u bezwaar maakt tegen de verwijdering ervan omdat ze nodig zijn voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. U hebt ook het recht op grond van artikel 18 AVG als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21 AVG.

 • Binnen de vereisten van artikel 20 AVG hebt u mogelijk het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of hebt u mogelijk het recht om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden.

 • Op grond van artikel 7, lid 3, AVG kunt u uw eenmaal gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten.

 • Op grond van artikel 77 AVG hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Over het algemeen kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of ons hoofdkantoor.

Recht van bezwaar

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 21 AVG, voor zover er redenen zijn om dit te doen met betrekking tot uw specifieke situatie of het bezwaar is gericht tegen direct marketing. In het geval van direct marketing heeft u een algemeen recht op bezwaar, dat door ons wordt geïmplementeerd zonder een specifieke situatie te specificeren.

Om uw rechten uit te oefenen gebruikt u de hierboven onder I. 2 vermelde contactgegevens om contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke of onze Functionaris voor Gegevensbescherming.

VII. Gegevensbeveiliging en beveiligingsmaatregelen

Wij zijn verplicht om uw privacy te beschermen en uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Om manipulatie, verlies of misbruik van uw bij ons opgeslagen gegevens te voorkomen, nemen wij uitgebreide technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die regelmatig worden herzien en aangepast aan de technologische vooruitgang. Deze omvatten onder andere het gebruik van erkende coderingsprocedures (SSL of TLS). We willen er echter op wijzen dat het vanwege de structuur van het internet mogelijk is dat de bepalingen van gegevensbescherming en de bovengenoemde beveiligingsmaatregelen niet worden nageleefd door andere personen of instellingen buiten ons verantwoordelijkheidsgebied. In het bijzonder kunnen gegevens die onversleuteld worden verstrekt - bijvoorbeeld als dit per e-mail gebeurt - door derden worden uitgelezen. Wij hebben hier geen technische invloed op. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de gegevens die hij verstrekt te beschermen tegen misbruik door deze te versleutelen of op een andere manier.

Laatst bijgewerkt: Juni 2022