Legal

Impressum

car2go Nederland B.V.
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam
Nederland

E-mail: hoi@share-now.com
Telefoon: +31203228989 (lokaal tarief)

Raad van bestuur: Robert Bosman, Robert Kahr, Achim Hirsch
Handelsregister: Amsterdam
Bedrijfsregistratienummer: 53514254

BTW-nummer: NL850 909 302 B01
IBAN NL86BNPA0227677099
BNP Paribas

Informatie over onlinegeschillenbeslechting
De Europese Commissie heeft een internetplatform voor onlinegeschillenbeslechting opgezet (het zogenaamde "ODR-platform"). Het ODR-platform is een toegangspunt voor buitengerechtelijke resoluties met betrekking tot contractuele verplichtingen van online verkoopcontracten of online servicecontracten. Je kunt het ODR-platform bereiken door de link te volgen: http://ec.europa.eu/consumers/odr

SHARE NOW is niet verplicht of bereid deel te nemen aan buitengerechtelijke oplossingen voor het ODR-platform.

Privacybeleid website

1. Gegevensbescherming

[car2go Nederland B.V. (hierna: "SHARE NOW", "wij", "ons", "onze") en gelieerde ondernemingen zetten zich in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens ("u", "uw")]. Wij zijn blij met uw bezoek op onze webpagina's en uw interesse in onze aanbiedingen. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke taak voor ons. In deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij ermee doen, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag dit gebeurt, en welke rechten en eisen er voor u aan verbonden zijn.

Onze Privacyverklaring voor het gebruik van onze webpagina's is niet van toepassing op uw activiteiten op de webpagina's van sociale netwerken of andere aanbieders die u kunt bereiken via de links op onze webpagina's. Gelieve de webpagina's van deze aanbieders te raadplegen voor de desbetreffende privacyverklaringen.

Aangezien wetswijzigingen of veranderingen in onze interne processen voor aanpassingen in deze Privacyverklaring kunnen zorgen, verzoeken wij u deze Privacyverklaring regelmatig te lezen.2. Verwerkingsverantwoordelijke en toepasbaarheid

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (hierna: AVG) en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming, alsook andere verordeningen inzake gegevensbescherming, is de verwerkingsverantwoordelijke:

car2go Nederland B.V.
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam
Nederland
Telefoon: +31 (0)20 322 8989
Email: hoi@share-now.com

Dit Privacyverklaring is van toepassing op ons internetaanbod, dat toegankelijk is onder het domein www.share-now.com en de verschillende subdomeinen daarvan (hierna "onze website").

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming:

Functionaris gegevensbescherming
SHARE NOW GmbH
Brunnenstrasse 19-21
10119 Berlijn
Duitsland
Emailadres: dataprotection@share-now.com 3. Uitgangspunten van de gegevensverwerking

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld informatie zoals uw naam, uw leeftijd, uw adres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum, uw e-mailadres, uw IP-adres of uw gebruikersgedrag. Informatie waarmee wij geen verband met uw persoon kunnen vaststellen (of alleen met een onevenredige inspanning), bijvoorbeeld door de informatie te anonimiseren, is geen persoonsgegeven.

Voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. verzamelen, opvragen, gebruiken, opslaan of doorgeven) is altijd een wettelijke grondslag of uw toestemming vereist. Verwerkte persoonsgegevens worden gewist zodra het doel van de verwerking is bereikt en er geen wettelijk verplichte bewaarplicht meer bestaat.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor het doen van bepaalde aanbiedingen, zullen wij u hieronder informeren over de specifieke processen, de omvang en het doel van de gegevensverwerking, de rechtsgrondslag voor de verwerking en de respectievelijke bewaartermijn.4. Afzonderlijke verwerkingen

4.1. Terbeschikkingstelling en gebruik van de website

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de persoonlijke gegevens die uw browser automatisch naar onze servers stuurt. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen:

 • IP-adres van de verzoekende computer/het verzoekende apparaat
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Toegangsstatus (bijv. of u toegang kreeg tot een webpagina of dat u een foutmelding kreeg)
 • Naam en URL van het geraadpleegde bestand
 • Webpagina van waaruit toegang werd verkregen (referrer URL)
 • Gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer/toestel, alsmede de naam van uw toegangsprovider
 • Informatie over het gebruik van websitefuncties
 • Informatie over de zoektermen die u eventueel op de website hebt ingevoerd

b. Rechtsgrondslag
Art. 6 (1) lid f AVG dient als rechtsgrondslag voor de bovenvermelde gegevensverwerking. De verwerking van de bovenvermelde gegevens is noodzakelijk voor het ter beschikking stellen van de website alsook voor de preventie en opsporing van aanvallen op onze website en dient bijgevolg de bescherming van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf.

c. Bewaartermijn
Bovengenoemde gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de weergave van de website. Het verzamelen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en de opslag van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg bestaat er voor de gebruiker geen mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken. Verdere opslag kan in individuele gevallen plaatsvinden indien dit wettelijk verplicht is.4.2. Registratie / Gebruikersaccount

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u te registreren door persoonlijke gegevens te verstrekken. Met de verwerkte gegevens maken wij voor u een geïndividualiseerd gebruikersaccount aan, waarmee u gebruik kunt maken van onze diensten.

Hieronder ziet u in detail welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer u zich registreert:

 • Titel
 • Naam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Thuisadres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Mobiel telefoonnummer
 • Land
 • Stad
 • Taal
 • Wachtwoord
 • Magische PIN
 • Promotionele code

b. Rechtsgrondslag
De verwerking van de hierboven beschreven persoonsgegevens dient voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en SHARE NOW GmbH of om precontractuele maatregelen te treffen op grond van Art. 6 (1) lid b AVG.

c. Bewaartermijn
Zodra de verwerkte gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract, worden zij gewist. Ook na beëindiging van de overeenkomst kan het nodig zijn uw persoonsgegevens te bewaren om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.

d. Annulering van de registratie / Verwijdering van de gebruikersaccount
Als gebruiker hebt u de mogelijkheid om uw registratie op elk moment te annuleren. U kunt de over u opgeslagen gegevens te allen tijde wijzigen via de instellingen van uw gebruikersaccount.

Indien de verwerkte gegevens echter nodig zijn voor de verwerking/beëindiging van een overeenkomst, is vroegtijdige verwijdering van de gegevens niet mogelijk.4.3. Een auto reserveren

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website bieden wij onze geregistreerde gebruikers de mogelijkheid om voertuigen voor een bepaalde periode te reserveren en deze te laten afleveren op een adres naar keuze. Voor dit doel verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u, naast de gegevens die u voor uw gebruikersaccount hebt verstrekt:

 • Afleveradres
 • Leveringsdatum
 • Levertijd
 • Geselecteerde voertuigcategorie

b. Rechtsgrondslag
De verwerking van de hierboven geschetste persoonsgegevens dient ter uitvoering van onze reserveringsdienst in overeenstemming met Art. 6 (1) lid b AVG.

c. Bewaartermijn
Zodra de verwerkte gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze reserveringsdiensten, zullen zij worden gewist.

Ook nadat de dienst is verleend of de overeenkomst is beëindigd, kan het nodig zijn persoonsgegevens van u op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.4.4. Uitnodiging van extra bestuurders

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Tijdens het reserveren van een voertuig is het mogelijk om een extra bestuurder te registreren. Door deze optie toe te voegen wordt een link gegenereerd die de primaire bestuurder naar de extra bestuurder stuurt.

De link leidt de bijrijder naar een inloggedeelte dat laat zien van wie de uitnodiging afkomstig is. Nadat de bijrijder heeft ingelogd of zich heeft geregistreerd, kan de uitnodiging voor de specifieke rit (voertuigklasse en andere voertuigcriteria, startlocatie, ritgebied, huurperiode) worden geaccepteerd of afgewezen. Wij geven het besluit van de bijrijder door aan de hoofdbestuurder. Indien er geen besluit wordt genomen, wordt de hoofdbestuurder hiervan ook op de hoogte gesteld.

b. Rechtsgrondslag
De verwerking van de persoonsgegevens van de hoofdbestuurder (boeking van een extra bestuurder en doorgifte van de naam en andere boekingsgegevens aan de extra bestuurder) wordt uitgevoerd voor de uitvoering of het sluiten van een overeenkomst op grond van Art. 6 (1) lid b AVG.

De verwerking van de persoonsgegevens van de extra bestuurder vindt in de regel ook plaats om een overeenkomst te initiëren overeenkomstig Art. 6 (1) lid b AVG of, indien de uitnodiging niet wordt aanvaard, op grond van een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 (1) lid f AVG.

c. Bewaartermijn
Zodra de verwerkte gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de bovengenoemde doeleinden, worden zij gewist. Ook na beëindiging van de overeenkomst kan het nodig zijn persoonsgegevens te blijven opslaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.4.5. SHARE NOW partner

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Als onderdeel van het registratieproces bieden wij u de mogelijkheid om kortingen, gratis producten en speciale aanbiedingen van onze SHARE NOW-partners te ontvangen via e-mails, pushberichten, in-app-meldingen op onze website, een "in-car-notice" of per post. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan de SHARE NOW-partners.

b. Rechtsgrondslag
De verwerking van uw persoonsgegevens voor de gegevensverwerking voor het hierboven beschreven doel is gebaseerd op de door u vrijwillig gegeven toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) lid a AVG.

c. Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is of u uw toestemming hebt ingetrokken.4.6. Contactformulier (SHARE NOW for Business)

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om via een daartoe bestemd formulier contact met ons op te nemen indien u geïnteresseerd bent in onze dienst "SHARE NOW for Business". Als u het contactformulier gebruikt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Titel
 • Naam
 • Achternaam
 • Naam van uw bedrijf
 • Adres
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Uw bericht aan ons

De verwerking van uw persoonsgegevens dient ertoe uw vraag te classificeren en op u te antwoorden. Wanneer u het contactformulier gebruikt, worden uw persoonsgegevens in het algemeen niet aan derden doorgegeven.

Als er interesse is in een toekomstige samenwerking, worden de persoonsgegevens uit het contactformulier doorgegeven aan onze lead-database. Hiervoor gebruiken wij de Salesforce Sales Cloud tool van Salesforce.com, Inc. (One Market Street, San Francisco, CA 94105 VS), met wie wij een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben gesloten in overeenstemming met Art. 28 AVG om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Het is mogelijk dat er momenteel geen passende waarborgen bestaan voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Er zijn beperkingen op de bescherming van persoonsgegevens die voortvloeien uit het feit dat de veiligheidsautoriteiten op basis van de VS-wetgeving toegang hebben tot gegevens die van de EU naar de VS zijn doorgegeven en deze zonder beperking tot het strikt noodzakelijke kunnen gebruiken. Als betrokkene zonder Amerikaans staatsburgerschap kunt u geen juridische stappen ondernemen tegen dergelijk gebruik. Wij hebben echter Standard Contractual Clauses met de dienstverlener gesloten om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

b. Rechtsgrondslag
De verwerking van de hierboven beschreven persoonsgegevens dient voor de uitvoering van precontractuele maatregelen in overeenstemming met Art. 6 (1) lid b AVG.

c. Bewaartermijn
Zodra uw aanvraag is afgehandeld en u geen interesse meer heeft in samenwerking, worden de persoonsgegevens gewist. Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze lead-database in het geval van een bestaand belang in de samenwerking, zijn de relevante verjarings- en bewaartermijnen van de nationale wetten van toepassing (waaronder het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, de Wet op de Vennootschapsbelasting, de Wet op de Inkomstenbelasting, de Wet op de Loonbelasting en de Wet op de Omzetbelasting).4.7. SHARE NOW Rewards programma

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
In het kader van ons zogenaamde SHARE NOW Rewards programma bieden wij onze deelnemende klanten de mogelijkheid om punten te ontvangen en te verzamelen voor gehuurde voertuigen en om hiervoor diverse beloningen te ontvangen. Voor het aanbieden van het programma verwerken wij uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder de klant-ID en gegevens met betrekking tot de verhuur van voertuigen. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van de externe dienstverlener Talon.One GmbH (Wiener Strasse 10, 10999 Berlijn) om bepaalde voorwaarden of functies aan te kunnen aanpassen. Wij hebben met de dienstverlener een gegevens-verwerkingsovereenkomst gesloten om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Meer informatie over SHARE NOW Rewards vindt u hier: https://share-now.com/nl/nl/share-now-rewards/

b. Rechtsgrondslag
Deelname aan het SHARE NOW Rewards programma is vrijwillig. Onze klanten kunnen op elk moment deelnemen aan en zich inschrijven voor het programma. De verwerking van persoonsgegevens dient derhalve de uitvoering van de overeenkomst met de deelnemende klant en is gebaseerd op Art. 6 (1) lid b AVG.

c. Bewaartermijn
Zodra de verwerkte gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de verstrekking van de SHARE NOW Rewards-voordelen, worden ze gewist.

Ook nadat de overeenkomst is beëindigd, kan het nodig zijn persoonsgegevens over u te bewaren om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.4.8. Aanbevelingsprogramma voor Vrienden

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Als u gebruik maakt van het Aanbevelingsprogramma voor Vrienden, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u en van de doorverwezen nieuwe klant:

 • Klant ID
 • Doorverwijzingscode
 • Klant ID van de doorverwezen nieuwe klant

De verwerking van persoonsgegevens dient om de voordelen te verstrekken en om vragen of klachten over het Aanbevelingsprogramma voor Vrienden te verwerken.

b. Rechtsgrondslag
Deelname aan het Aanbevelingsprogramma voor Vrienden is vrijwillig. Onze klanten kunnen op elk moment een doorverwijzingscode genereren en deze vervolgens doorsturen naar de doorverwezen nieuwe klant. De verwerking van persoonsgegevens dient derhalve de uitvoering van de overeenkomst met zowel de bestaande klant als de doorverwezen nieuwe klant en is gebaseerd op Art. 6 (1) lid b AVG.

c. Bewaartermijn
Zodra de verwerkte gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de verstrekking van de voordelen van het Aanbevelingsprogramma voor Vrienden, zullen zij worden gewist.

Ook na de beëindiging van een overeenkomst kan het nodig zijn persoonsgegevens van de betrokken partijen te bewaren om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen.4.9. Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer dit voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of wanneer dit noodzakelijk is met het oog op ons gerechtvaardigde belang, bijvoorbeeld om fraude of andere criminele activiteiten te voorkomen en op te sporen, geschillen te beslechten of informatie te bewaren en openbaar te maken zoals vereist door de toepasselijke wetgeving en/of overheidsinstanties.

b. Rechtsgrondslag
De verwerking van de hierboven beschreven persoonsgegevens dient om te voldoen aan onze wettelijke verplichting in overeenstemming met Art. 6 (1) lid c AVG en ons gerechtvaardigde belang om onze onderneming te beschermen in overeenstemming met Art. 6 (1) lid f AVG.

c. Bewaartermijn
Zodra de verwerkte gegevens niet langer noodzakelijk zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, worden zij gewist.

5. Gegevensoverdracht
Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden indien daarvoor een passende rechtsgrondslag bestaat, met name indien:

 • U hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) lid a AVG
 • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u in overeenstemming met Art. 6 (1) lid b AVG
 • Er een wettelijke verplichting bestaat tot openbaarmaking op grond van Art. 6 (1) lid c AVG
 • De doorgifte noodzakelijk is in overeenstemming met Art. 6 (1) lid f, eerste zin AVG voor de doeleinden van gerechtvaardigde belangen, evenals voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims en er geen reden is om aan te nemen dat u een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft om uw gegevens niet over te dragen.
 • Externe dienstverleners gegevens verwerken namens ons op grond van Art. 28 AVG.6. Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën op onze website. Cookies zijn kleine bestanden die tijdens uw bezoek aan onze website door ons naar de browser van uw eindapparaat worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van technisch noodzakelijke cookies. Andere cookies stellen ons echter in staat om verschillende analyses uit te voeren. Cookies zijn bijvoorbeeld in staat om bij een volgend bezoek aan onze website de door u gebruikte browser te herkennen en verschillende informatie aan ons door te geven. Met behulp van cookies kunnen wij onder andere onze website gebruiksvriendelijker en effectiever voor u inrichten, bijvoorbeeld door uw gebruik van onze website bij te houden en uw voorkeursinstellingen te bepalen (bijvoorbeeld land- en taalinstellingen). Als derden informatie via cookies verwerken, verzamelen zij de informatie rechtstreeks via uw browser.

Welke cookies en soortgelijke technologieën worden gebruikt, kunt u vinden in de gedetailleerde informatie in de cookie-instellingen, met name over de verwerkingsdoeleinden en de verwerkte persoonsgegevens.7. Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, en die rechtsgevolgen heeft of u op vergelijkbare wijze benadeelt.8. Recht van bezwaar

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig Art. 6 (1) lid f zin 1 AVG, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van Art. 21 AVG, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie of indien het bezwaar is gericht tegen direct marketing. In het geval van direct marketing beschikt u over een algemeen recht van bezwaar, dat door ons wordt uitgevoerd zonder dat er sprake is van een bijzondere situatie.9. Gegevensbeveiliging en veiligheidsmaatregelen

Wij verbinden ons ertoe uw privacy te beschermen en uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen. Om manipulatie, verlies of misbruik van uw bij ons opgeslagen gegevens te voorkomen, nemen wij uitgebreide technische en organisatorische beschermingsmaatregelen die regelmatig worden herzien en aangepast aan de technologische vooruitgang. Daartoe behoort onder meer het gebruik van erkende coderingsprocedures (SSL of TLS).
 Wij wijzen er echter op dat het vanwege de structuur van het internet mogelijk is dat de regels inzake gegevensbescherming en de bovengenoemde veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd door andere personen of instellingen die niet onder onze verantwoordelijkheid vallen. In het bijzonder kunnen gegevens die onversleuteld openbaar worden gemaakt - bijv. als dit per e-mail gebeurt - door derden worden gelezen. Wij hebben hier geen technische invloed op. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de door hem of haar verstrekte gegevens tegen misbruik te beschermen door ze te versleutelen of ze op een andere manier te beschermen.10. Rechten van de betrokkene

De AVG geeft u de volgende rechten als betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Op grond van Art. 15 AVG kunt u inzage vragen in uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u inzage vragen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, het wissen, de beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht om een klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, de doorgifte aan derde landen of aan internationale organisaties, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan.


 • Op grond van Art. 16 AVG kunt u zonder onnodige vertraging verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of aanvulling van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen.


 • Op grond van Art. 17 AVG kunt u verzoeken om wissing van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.


 • Op grond van Art. 18 AVG kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens indien u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onwettig is, wij de gegevens niet langer nodig hebben en u bezwaar maakt tegen het wissen ervan omdat u de gegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. U kunt ook het recht hebben op grond van Art. 18 AVG als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van Art. 21 AVG.


 • Op grond van Art. 20 AVG kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of kunt u verzoeken dat deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven.


 • Op grond van Art. 7 (3) AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten.


 • Op grond van Art. 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In het algemeen kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of het hoofdkantoor van ons bedrijf.

De bovenstaande rechten zijn van toepassing voor zover ze voorzien zijn door de toepasselijke wetgeving, en ze kunnen in sommige omstandigheden beperkt worden door lokale wettelijke vereisten. SHARE NOW zal uw vraag of klacht onderzoeken zoals vereist door de toepasselijke wetgeving en zal u schriftelijk antwoorden binnen een maand , tenzij een andere termijn is voorzien door de toepasselijke wetgeving. U hebt te allen tijde het recht om ook een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Nederland, Tel: +31 (0) 88 1805 250)

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. U vindt onze contactgegevens hieronder, in hoofdstuk 2.11. Updates van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in september 2021.

Wij kunnen deze Privacyverklaring periodiek bijwerken om wijzigingen in de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken weer te geven. Wij zullen u op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in onze Privacyverklaring of de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.