30-06-2022

Volstaan elektrische voertuigen om een duurzame toekomst van mobiliteit vorm te geven?

Elektrische mobiliteit en autodelen worden beide vaak besproken in termen van milieubescherming. En vaak genoeg wordt autodelen zelf bekritiseerd omdat het niet bijdraagt tot de verduurzaming van het verkeer in onze steden. Niet alleen wat de milieu-impact betreft, maar ook met het oog op toekomstige mobiliteitsconcepten. Laten we dat eens nader bekijken.

Eerst wil ik je wat feiten geven over waarom autodelen, elektrisch autodelen of niet, inderdaad belangrijk is voor een duurzame mobiliteitsmix. Privéauto's staan ongeveer 23 uur per dag geparkeerd. Dit is een enorme verspilling van middelen en ruimte, waardoor privévoertuigen inefficiënt zijn. Een deelauto wordt daarentegen zes keer vaker gebruikt, waardoor waardevolle parkeerruimte vrijkomt. Bovendien vervangt één deelauto tot 20 privéauto's. Dit betekent minder vervuiling, minder files en het vrijkomen van waardevolle ruimte die anders kan worden gebruikt. In Berlijn bijvoorbeeld is dit goed voor meer dan 12.000 vierkante meter vrijgekomen parkeerruimte. En dit concept geldt voor alle Europese steden.

Als we dus naar het grotere plaatje kijken en naar de mobiliteit in het geheel, kan autodelen een grote bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu. De Duitse regering is bijvoorbeeld van plan de CO2-uitstoot van het vervoer tegen 2030 met ongeveer 40% te verlagen. Er is nog een lange weg te gaan en dit kan niet alleen worden bereikt door het openbaar vervoer uit te breiden. Daarom moet autodelen een fundamenteel onderdeel zijn van de oplossing voor de mobiliteit van de toekomst, en dat is het ook.

share-now-infleeting-peugeot208e-amsterdam-0010-seaside-detail ID 12332
Het voertuig

Een andere factor die vaak over het hoofd wordt gezien in de discussie over hoe milieuvriendelijk autodelen werkelijk is, is het voertuig zelf. De gemiddelde leeftijd van in de Europese Unie geregistreerde auto's in particulier bezit is 11,5 jaar (Statista 2019). Het autodeelwagenpark wordt daarentegen regelmatig gemoderniseerd. Dit betekent dat minder milieuvriendelijke auto's worden vervangen door nieuwe, emissiearme auto's. Deelauto's kunnen dus een aanzienlijk lagere CO2-uitstoot noteren dan de gemiddelde auto's die in Europa geregistreerd staan, zelfs als ze niet volledig elektrisch zijn. Bij SHARE NOW is 25% van onze totale wagenpark elektrisch. De vraag is: waarom maken we er geen 100% van? Dat zal ik uitleggen.

share-now-infleeting-peugeot208e+fiat500e-amsterdam-0022-urban-charging ID 12329
Elektrische voertuigen en autodelen

Elektrische auto's hebben veel voordelen. Ze kunnen onafhankelijk van fossiele brandstoffen worden gebruikt en hun ecologische voetafdruk in het gebruik is veel kleiner dan die van conventionele auto's. Dit geldt echter alleen als ze worden opgeladen met "groene stroom", d.w.z. uit hernieuwbare energiebronnen. En dat is bij de meeste openbare oplaadpunten niet het geval. Bovendien dragen elektrische auto's bij tot een vermindering van de geluidsoverlast in steden. Maar er zijn ook enkele uitdagingen op het gebied van elektrische mobiliteit: Vooral voor het gebruik ervan in e-autodelen vormt de oplaadinfrastructuur vaak nog een grote uitdaging.

share-now-infleeting-peugeot208e+fiat500e-amsterdam-0023-urban-charging ID 12330
Openbare oplaadinfrastructuur

De initiële investering in oplaadpunten is vrij hoog en noch particuliere autodeelbedrijven, noch steden of gemeenten hebben de middelen om dit alleen op te brengen. Zeker als men bedenkt dat elektrische voertuigen zelf nog steeds veel duurder zijn dan traditionele auto's die op fossiele brandstoffen rijden. Bovendien is de bestaande openbare oplaadinfrastructuur gewoon niet toereikend. Autodelen staat voor flexibiliteit. Daarom maken we gebruik van het free-floating systeem, waarbij gebruikers overal in de eigen regio een auto kunnen huren en parkeren. Aangezien elektrische auto's moeten worden opgeladen aan een vast oplaadstation, is dat niet meer zo eenvoudig.

SN Brand-Imagery eSmart-Interiors 005 ID 7411 (1)
De uitdaging met accu's

Ten slotte is de ecologische factor van de productie van elektrische auto's nog steeds omstreden. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar de accu. Er zijn nog steeds heel wat waardevolle grondstoffen nodig, zoals kobalt of lithium. Deze worden onder soms twijfelachtige omstandigheden (ecologisch en sociaal) gewonnen en ook de recycling van deze accu's moet nog verder worden geoptimaliseerd. Dus: wat betekent dit voor autodelen en e-autodelen? En voor mobiliteit in het algemeen? Als ik naar de huidige situatie kijk, kan e-mobiliteit alleen niet volledig aan de behoeften van onze gebruikers voldoen. Toch zijn elektrische auto's, als aan de voorwaarden wordt voldaan, de logische voortzetting van het duurzame concept van autodelen. En dat is wat we nu al doen.

share-now-infleeting-peugeot208e-amsterdam-0019-local ID 12339
Investeren is nodig

Met de Europese Green Deal en het verbod op nieuwe auto's op fossiele brandstoffen in de Europese Unie tegen 2035, zal de verschuiving naar elektrische mobiliteit versneld worden. Of de infrastructuur in hetzelfde tempo zal worden versterkt, moet nog blijken. Om je enkele feiten te geven: tegen 2030 zal in totaal tot 280 miljard euro moeten worden geïnvesteerd in de installatie van openbare en particuliere oplaadpunten, de verbetering van het elektriciteitsnet en de opbouw van capaciteit voor de productie van hernieuwbare energie (ACEA 2022). Dit betekent dat vanaf nu tot 2030 tot 14.000 openbare EV-oplaadpunten per week moeten worden geïnstalleerd, tegenover slechts 2.000 per week nu. Zoals je ziet, is er nog een lange weg af te leggen.

Ik ben immers niet helemaal overtuigd van elektrische voertuigen als de enige echte oplossing voor mobiliteit in de toekomst. In 2018 was het verkeer verantwoordelijk voor 26% van alle CO2-uitstoot in de EU (Destatis). Personenauto's en motorfietsen waren verantwoordelijk voor 62% van de CO2-uitstoot. Gezien deze cijfers is het transformeren van bezit naar deelvervoer niet alleen een uitdaging, maar ook een enorme kans. Ik geloof echter niet dat e-mobiliteit alleen alle milieuproblemen in de mobiliteit kan oplossen, noch het ruimteprobleem in onze steden zal oplossen. Elektrische voertuigen en elektrisch autodelen zijn misschien een goede eerste stap, maar we hebben een echte mobiliteitstransitie nodig, niet alleen van fossiele brandstoffen naar elektrische auto's, maar ook van bezit naar delen. Alleen als we onze gewoonten en dus onze mentaliteit veranderen, zullen we in staat zijn om een positieve impact te hebben op mobiliteit voor toekomstige generaties.

Mijn visie is een intermodale mobiliteit die door iedereen, overal gebruikt kan worden. Een echte gedeelde mobiliteit waarbij ritten van A naar B gemakkelijk, milieuvriendelijk en betaalbaar zijn. Autodelen is daar een integraal onderdeel van. Maar ook een mix van traditionele auto's, elektrische auto's, e-bikes en openbaar vervoer. Als wereldwijde tech-speler geloof ik dat we mobiliteit wereldwijd zullen digitaliseren en transformeren. De mobiliteit van de toekomst wordt niet gecreëerd door slechts één van deze concepten, maar door allemaal: op een slimme manier met elkaar verbonden, waarbij elk zijn voordelen kan uitspelen.

Olivier Reppert, CEO SHARE NOW

Olivier Reppert

CEO bij SHARE NOW

"Bij SHARE NOW is het ons doel om de mobiliteit voor iedereen te verbeteren: vooral in de stad, waar mobiliteit een belangrijke factor is in het leven van bewoners van steden. Wij willen meer flexibele, veilige en individuele duurzame mobiliteit bieden."