Amsterdam, 16 december 2021

Een op de vijf stedelingen overweegt overstappen op deelauto's

  • 58% van de Nederlanders denkt dat deelauto's een positieve invloed hebben op de leefbaarheid in de stad
  • 5% van de jongeren ziet positieve invloed van autodelen op het milieu
  • Overwegingen om over te stappen zijn het milieu, de hoge brandstofprijzen en het niet dagelijks gebruiken van de auto

Amsterdam, 16 december 2021 - Een recent stuk van het Parool bevestigde dat het wegverkeer verantwoordelijk is voor maar liefst 21% van de CO2-uitstoot in Nederland. Minder rijden op fossiele brandstoffen heeft dus een directe impact op het klimaat. Elektrisch deelvervoer biedt een veelbelovende oplossing om onze CO2-uitstoot te verminderen. Uit een recent onderzoek* van de Europese marktleider op het gebied van free-floating autodelen SHARE NOW blijkt dat bijna de helft (48%) van de Nederlanders autodelen nu al ziet als een duurzame mobiliteitsoptie.

Nederlanders positief over milieueffecten autodelen
Meer dan de helft van de Nederlanders (58%) denkt dat autodelen een positief effect heeft op de leefbaarheid van de stad, doordat er minder parkeerdruk en meer ruimte in de steden ontstaat. Twee op de vijf Nederlanders (42%) denkt verder dat in het algemeen het gebruik van (elektrisch) autodelen de toekomst heeft - niet alleen vanwege het ruimtebeslag, maar ook vanwege het milieu.

Zeker 48% denkt dat autodelen een positief effect heeft op het milieu, namelijk minder uitstoot en minder verkeer. Het zijn echter vooral de jongeren van 18-24 jaar die de positieve invloed van autodelen op het milieu zien (75%). Onder de respondenten van 55 jaar of ouder is 42% het eens met deze stelling.

Top vijf overwegingen om over te gaan op (elektrische) deelauto’s
In heel Nederland overweegt 15% om binnen tien jaar de eigen auto weg te doen en over te stappen op een (elektrische) deelauto. In de drie grote steden (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag), waarvan SHARE NOW in de eerste twee actief deelauto's aanbiedt, ligt dit percentage met 20% zelfs hoger dan het landelijk gemiddelde. Het lijkt er dus op dat hoe meer mensen bekend zijn met het concept van deelauto's, hoe hoger de bereidheid is om in de toekomst volledig over te stappen

Dit is de top 5 redenen** om te overwegen een eigen auto weg te doen:

  1. Ik vind het belangrijk op milieubewuster te leven: 46%
  2. Ik gebruik mijn eigen auto niet dagelijks: 42%
  3. Vanwege de hoge brandstofprijzen: 37%
  4. Ik vind het fijn dat ik betaal voor wat ik rij: 35%
  5. Ik wil niet de kosten en het gedoe van een eigen auto: 22%

Opvallend genoeg verschillen de belangrijkste redenen tussen mannen en vrouwen om over te gaan op (elektrische) deelauto’s. Zo geven mannen vaker financiële redenen als belangrijkste reden aan (brandstofprijzen, alleen betalen voor wat ik rijd), terwijl bij vrouwen de overweging om milieubewuster te leven vaker wordt genoemd.

De deelauto‘s van SHARE NOW zijn vanaf €0,19 per minuut te huur via de SHARE NOW-app. De modellen zijn ook voor meerdere uren en dagen te huur. De SHARE NOW-app is beschikbaar voor iOS (App Store) en voor Android (Google Play Store). De genoemde prijs is inclusief gratis parkeren in het thuisgebied, opladen, GPS en een basisverzekering.

Hieris meer beeldmateriaal van SHARE NOW te vinden.

Notities

*

Onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Multiscope, 1.013 respondenten, december 2021.

**

De respondenten hebben een top zes aangegeven, waardoor de opstelsom van de percentages hoger uitvalt dan 100%.