ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK

SHARE NOW PASS előfizetési feltételek

1. Az általános szerződési feltételek tárgya

 1. A Wallis Autómegosztó Zrt. (székhely, amely egyben a postai cím is: 1033 Budapest, Kórház u. 6-12.; telefonszám: +36 1 444 7777]; e-mail: kozpont@share-now.hu; a továbbiakban: „SHARE NOW”) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szsztv.) szerinti közösségi autóbérlési rendszert üzemeltet SHARE NOW név alatt. A SHARE NOW az elérhetőség függvényében SHARE NOW gépjárműveket ad bérbe a SHARE NOW rendszerében regisztrált felhasználók részére egy meghatározott szolgáltatási területen belül.
 2. Az alábbi SHARE NOW Pass és SHARE NOW Business Pass előfizetési feltételek ("Feltételek") alkalmazandóak minden SHARE NOW Pass és SHARE NOW Business Pass előfizetés esetén, amely alapján minden SHARE NOW felhasználó („Felhasználó), aki a SHARE NOW Pass vagy SHARE NOW Business Pass előfizetésre előfizet („Előfizetés”) kedvezményben részesül a vonatkozó előfizetés feltételei szerint.
 3. Minden Felhasználó egyszerre csak egy Előfizetést köthet egy SHARE NOW szolgáltatást nyújtó vállalattal.
 4. Az előfizetés megkötéséhez a Felhasználónak be kell jelentkeznie a SHARE NOW előfizetéseket kezelő honlapján, vagy (ha elérhető) belépni a SHARE NOW App előfizetéseket kezelő menüpontjába a SHARE NOW felhasználói adatainak megadását követően. A megrendelés összegzésekor a megrendelés gomb megnyomásával a Felhasználó megrendeli az Előfizetést, ami ezáltal egy jogilag kötelező érvényű ajánlatnak minősül. Mielőtt a Felhasználó befejezné megrendelését, a kiválasztott előfizetési csomag összegezve megjelenítésre kerül a megrendelés összefoglalójában vizsgálat és az esetleges adatbeviteli hibák kijavítása céljából. A Felhasználó ezután azonosíthatja és kijavíthatja az esetlegesen hibásan megadott adatokat a kötelező érvényű Előfizetés megrendelés előtt, visszatérve az előző oldalra, vagy az összefoglaló oldal kijelölt gombjára kattintva. A SHARE NOW fenntartja a jogot az ajánlat elfogadására vagy elutasítására. A megállapodás akkor jön létre, amikor a SHARE NOW a Felhasználó számára elküldi az előfizetés visszaigazolását (e-mail vagy számla küldésével). Az így létrejött megállapodás írásba foglalt szerződésnek minősül.
 5. Az előfizetés magyar nyelven jön létre. Az előfizetés szövegét a SHARE NOW tárolja a megkötését követően, és elérhetővé teszi a weboldal "Előfizetés kezelése" menüpontjában. A jelen feltételek magyar nyelvű és angol nyelvű változata közötti ellentmondás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. Minden felmerülő vitás kérdésben a magyar jogrend az irányadó, különös tekintettel a (3) pontra.
 6. A Wallis Autómegosztó Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek alábbi rendelkezései alkalmazandóak:
 • az 1. § (4) bekezdésében meghatározott változtatási jog;
 • a kifizetésekre vonatkozó, a 7. § (9) - (11) bekezdésében meghatározott rendelkezések;
 • az átruházásra, a beszedési megbízásokra és az előzetes értesítésekre vonatkozó, a 8. §-ban meghatározott rendelkezések;
 • a 13. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott felelősség korlátozása;
 • a 16. §-ban meghatározott alkalmazandó magatartási kódexek;
 • a 17. §-ban meghatározott általános rendelkezések; és
 • az ügyfélszolgálatra és a panaszokra vonatkozó rendelkezés a 18. §-ban.2. Fogalmak

 1. "Felhasználó": az a magánszemély, aki megfelelően és sikeresen regisztrált a SHARE NOW szolgáltatásra, és érvényes keretszerződést kötött a Wallis Autómegosztó Zrt.-vel.3. Előfizetés

 1. A Felhasználó kedvezményben részesül a kiválasztott előfizetés alapján.
 2. Az előfizetés árai a megrendelési folyamat során megjelenítésre kerülnek.
 3. A vonatkozó előfizetés szerinti kedvezmény csak a percdíjakra vonatkozik, de nem vonatkozik más árakra és díjakra, különösen a kilométer díjakra, a csomagok díjára, a repülőtéri és egyéb díjakra, költségekre, ideértve az összes díjat és a felmerülő, a szolgáltatással összefüggő egyéb költséget, amelyek a SHARE NOW Általános Szerződési Feltételeinek Díjszabás mellékletében rögzített költségek, kivéve, ha a kiválasztott előfizetési terv másként rendelkezik.
 4. Az előfizetések nem összevonhatóak, azaz a percdíjakból a Felhasználó csak egy előfizetés tartalmának megfelelő kedvezményre jogosul, még akkor is, ha a Felhasználó egynél több Előfizetéssel rendelkezik.
 5. A SHARE NOW Pass esetében a vonatkozó előfizetés szerinti engedmények csak a Felhasználó és az adott SHARE NOW szolgáltatást nyújtó cég között megkötött egyedi bérleti szerződésekre vonatkoznak, amelyekkel a Felhasználó az Előfizetést megkötötte (például ugyanabban az országban).
 6. A SHARE NOW Business Pass esetében a vonatkozó előfizetés kedvezményei csak a Felhasználó és a magyar SHARE NOW entitás (Wallis Autómegosztó Zrt., székhelye, amely egyben a postai cím: 1033 Budapest, Kórház u. 6-12., Magyarország) között kötött egyedi bérleti szerződésekre vonatkoznak.
 7. A kedvezményes percdíjakat lefelé kell kerekíteni az alkalmazandó valuta (HUF) következő minimális pénznem egységére.
 8. A SHARE NOW Pass csak az egyéni profillal indított utakra vonatkozik. A SHARE NOW Pass havidíja mindig a Felhasználó egyéni profiljánál megadott fizetési eszközről kerül levonásra.
 9. A SHARE NOW Business Pass a egyéni- és vállalati profillal indított bérlésekre is érvényes. A SHARE NOW Business Pass havidíja mindig levonásra kerül a Felhasználó üzleti profiljánál megadott fizetési eszközről.4. Előfizetés időtartama és megszüntetése

 1. Minden Előfizetés határozatlan ideig érvényes, minimum az előfizetés megkötésének napjától számított egy hónapig.
 2. Minden Előfizetés automatikusan megújul egy hónappal az azt megelőző egyhónapos időszak lejárta után, ha az Előfizetést a Felhasználó vagy a SHARE NOW az egyhónapos időszak lejárta előtt legalább 14 napos felmondással nem szünteti meg. A Felhasználó az Előfizetést a megfelelő előfizetési funkció használatával a SHARE NOW weboldalán az Előfizetés kezelése menüpontban vagy (ha elérhető) a SHARE NOW alkalmazásban mondhatja fel.
 3. A felek rendkívüli felmondási jogát nem érinti.5. Elállási jog
A Felhasználó a következő rendelkezések alapján elállási jogot alkalmazhat az előfizetés tekintetében:

Tájékoztatás az elállási jogra vonatkozóan:

Elállási jog
Önnek joga van indoklás nélkül 14 napon belül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő a szerződés megkötésétől számított 14 nap elteltével jár le.

Az elállási jog gyakorlásához tájékoztatnia kell minket (Wallis Autómegosztó Zrt., 1033 Budapest, Kórház u. 6-12. phone (0-24): +36 1 444 7777; email: kozpont@share-now.hu) egyértelmű nyilatkozattal (például levélben, faxon vagy e-mailben elküldött levél útján), amelyben eláll a szerződéstől. Használhatja az alábbi minta-visszavonási űrlapot, de ez nem kötelező.

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási határidő lejárta előtt elküldi az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítését.

Az elállás hatása

Ha eláll ettől a szerződéstől, akkor visszatérítjük Önnek az Öntől kapott összes pénzügyileg rendezett díját és költségét, ideértve a kézbesítés költségeit is (kivéve azokat a kiegészítő költségeket, amelyek az Ön által választott szállítási móddal történő kézbesítés következtében jelentkező többletköltségek, amely nem egyezik meg a legolcsóbb szokásos kézbesítés típusával), indokolatlan késedelem nélkül, és minden esetben legkésőbb az elállási szándékról való értesítés kézhezvétele után 14 napon belül. Az ilyen visszatérítést ugyanazon fizetési eszközök felhasználásával hajtjuk végre, mint amelyet az eredeti tranzakciónál használt, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezett; mindenesetre a visszatérítés eredményeként semmiféle díjat nem számolunk fel Önnek.

Amennyiben Ön kezdeményezte a szolgáltatás igénybevételének megkezdését az elállási időszak alatt, abban az esetben kötelező annak az időarányos összegnek a visszatérítése, amely arányos az Önnek nyújtott szolgáltatások összegével addig az időpillanatig, amíg a jelen szerződéstől való elállási szándékát jelezte, összehasonlítva a szerződés teljes összegével.

Használhatja az alábbi minta-visszavonási űrlapot, de ez nem kötelező.

Nyilatkozatminta elállási jog gyakorlásához

(Ha el kíván állni a jelen szerződéstől, kérjük, töltse ki és juttassa vissza hozzánk ezt a nyilatkozatot.)
- Címzett: Wallis Autómegosztó Zrt., székhely: 1033 Budapest, Kórház u. 6-12.,
e-mail: kozpont@share-now.hu
- Én (*) ezúton értesítem(jük), hogy elállok(unk) az alábbi áruk értékesítésére (*)/szolgáltatások nyújtására (*) vonatkozó szerződéstől:
- Megrendelés dátuma (*)/átvétel dátuma (*) _______________
- Felhasználó(k) neve _______________
- Felhasználó(k) címe _______________
- Felhasználó(k) aláírása (csak akkor, ha ez a nyilatkozat papír alapon kerül kiállításra),) _______________
- Dátum _______________

(*) A szükségtelen rész törlendő. (1)