Abonnementsvoorwarden

SHARE NOW Pas / SHARE NOW Business Pas abonnement Nederland

§ 1 Onderwerp

 1. car2go Nederland B.V., Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam, telefoonnummer: +31203232990 (hierna "SHARE NOW" genoemd) exploiteert het car sharing concept SHARE NOW.
 2. De onderhavige abonnementsvoorwaarden voor SHARE NOW Pass en SHARE NOW Business Pass ("Voorwaarden") zijn van toepassing op zowel de SHARE NOW Pass en de SHARE NOW Business Pass abonnementsovereenkomst elk waarbij een Klant die zich inschrijft voor een SHARE NOW Pass of een SHARE NOW Business Pass abonnementsregeling (elk een "Abonnement") een korting ontvangt in overeenstemming met de betreffende abonnementsregeling.
 3. Om een Abonnement aan te gaan dient de Klant in te loggen op de SHARE NOW Abonnementswebsite of (indien beschikbaar) toegang te krijgen tot het Abonnementsgedeelte in de SHARE NOW App na het inloggen met behulp van de SHARE NOW inloggegevens. Door het aanvinken van de bestelknop in het besteloverzicht plaatst de Klant zijn/haar bestelling en daarmee een aanbod. Voordat de Klant zijn/haar bestelling afrondt, wordt het geselecteerde abonnement in een besteloverzicht getoond voor controle. De Klant kan dan eventuele invoerfouten identificeren en corrigeren, alvorens de bindende bestelling te plaatsen, door terug te keren naar de vorige pagina of door te klikken op de daartoe bestemde knop op de overzichtspagina. SHARE NOW behoudt zich het recht voor om uw aanbod te accepteren of te weigeren. De overeenkomst komt tot stand wanneer SHARE NOW een bevestiging van het Abonnement stuurt (bijvoorbeeld door het sturen van een e-mail of factuur).
 4. Het Abonnement wordt afgesloten in de Nederlandse taal. De tekst van het Abonnement wordt door SHARE NOW opgeslagen na het afsluiten ervan en is toegankelijk in het gedeelte "Abonnement Beheren" van de website. In het geval van een conflict tussen de Nederlandse en de Engelse versie van deze Voorwaarden, heeft de Nederlandse versie voorrang.
 5. De volgende bepalingen van de Algemene Voorwaarden van car2go Nederland B.V. zijn overeenkomstig van toepassing:
 • Het recht om wijzigingen aan te brengen zoals beschreven in § 1 (4);
 • de bepalingen inzake het doen van betalingen zoals beschreven in § 7 (9) en (10);
 • de bepalingen inzake overdracht, automatische incassomachtigingen en voorafgaande meldingen zoals beschreven in § 8;
 • de beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in § 13 (1) en (2);
 • de toepasselijke gedragscodes zoals beschreven in § 16;
 • de algemene bepalingen zoals beschreven in § 17; en
 • de bepaling over klantenservice en klachten zoals beschreven in § 18.

§ 2 Definities

"Customer" shall mean an individual that has properly and successfully registered with SHARE NOW and entered into a valid master agreement with SHARE NOW.

§ 3 Abonnementsregeling

 1. De Klant ontvangt een korting in overeenstemming met de gekozen abonnementsregeling.
 2. De prijzen voor het Abonnement worden weergegeven in het bestelproces.
 3. De korting op grond van de respectieve abonnementsregeling is alleen van toepassing op het tarief per minuut, maar niet op andere prijzen en vergoedingen, in het bijzonder extra kilometerprijzen, pakketprijzen, luchthaven- en andere vergoedingen, kosten, inclusief alle vergoedingen en kosten die zijn vastgelegd in de SHARE NOW Fee and Cost Policy, tenzij anders aangegeven in de geselecteerde abonnementsregeling.
 4. Abonnementsregelingen kunnen niet worden gecombineerd, d.w.z. de tarieven per minuut kunnen slechts worden gereduceerd in overeenstemming met één abonnementsregeling, zelfs als de Klant meer dan één Abonnement heeft.
 5. In het geval van de SHARE NOW Pass, de kortingen op grond van de betreffende abonnementsregeling zijn alleen van toepassing in verband met individuele leaseovereenkomsten die zijn gesloten tussen de Klant en de betreffende SHARE NOW entiteit waarmee de Klant het Abonnement heeft afgesloten (d.w.z. in hetzelfde land).
 6. In het geval van de SHARE NOW Business Pass, de kortingen van de betreffende abonnementsregeling zijn ook van toepassing op individuele leaseovereenkomsten die zijn gesloten tussen de Klant en de volgende SHARE NOW entiteiten (in de volgende landen):


 • car2go Österreich GmbH, Ausstellungsstraße 50, Stiege 3, 2. Stock, 1020 Vienna (Oostenrijk)
 • ogotrac SAS, 12 Rond-point Champs Elysées M. Dassault, 75008 Parijs (Frankrijk)
 • SHARE NOW GmbH, c/o WeWork Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlijn (Duitsland)
 • car2go Italia S.r.l., Via M. Camperio 14, 20123 Milaan (Italië)
 • car2go Nederland B.V., Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam (Nederland)
 • car2go Iberia S.L., C/ San Bernardo 35, 28015 Madrid (Spanje)


§ 4 Abonnementsduur en beëindiging

 1. De minimale abonnementsduur voor elk Abonnement is één maand vanaf de dag dat het respectieve Abonnement is afgesloten.
 2. Elk Abonnement wordt automatisch met nog een maand verlengd na het einde van de voorgaande periode van een maand indien het betreffende Abonnement niet ten minste 14 dagen voor het einde van de betreffende periode door de Klant of SHARE NOW wordt beëindigd in tekstvorm (bijv. brief, fax, e-mail). De Klant kan elk Abonnement ook opzeggen door gebruik te maken van de respectieve afmeldingsfunctie op onze SHARE NOW Abonnementswebsite of (indien beschikbaar) in de SHARE NOW App.
 3. Het wettelijke recht van partijen op ontbinding blijft onaangetast.

§ 5 Herroepingsrecht

Klanten die consument zijn hebben een herroepingsrecht met betrekking tot elk Abonnement op grond van de volgende bepalingen:

Instructies voor HerroepingsrechtHerroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst zonder opgave van reden binnen 14 dagen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag na de sluiting van het contract Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (car2go Nederland B.V., Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam, telefoonnummer: +31203232990, emailadres: hoi@share-now.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Indien u heeft verzocht om met de uitvoering van de diensten aan te vangen gedurende de herroepingstermijn, zult u ons een bedrag betalen dat, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst, evenredig is aan het deel dat aan u geleverd is tot u aan ons kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te herroepen,

Model Herroepingsformulier
(Vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u het contract wilt herroepen)

 • Naar

car2go Nederland B.V.
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam
Telefoonnummer: +31203232990
Emailadres: hoi@share-now.com

 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
 • Besteld op (*)/ontvangen op (*),
 • Naam van de consument(en),
 • Adres van de consument(en),
 • Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend),
 • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.