Parkeringsregler

Hvor kan jeg parkere i København?

Du kan parkere vores bybiler gratis på offentlige P-pladser inden for vores område i København, så længe parkering er tilladt i minimum 2 timer alle dage og på alle tidspunkter af døgnet. Du skal sikre dig, at du både overholder vores retningslinjer og lejevilkår og parkeringsreglerne for den kommune, du parkerer i.

Hold pause inden for området Hold pause uden for området Afslut tur
Offentlige P-pladser¹
Blåt skilt med hvid tekst
P-pladser til elbiler
Kun elbiler

Kun elbiler

Kun elbiler
Parkeringshuse
Mod egenbetaling

Mod egenbetaling
Kun i udvalgte parkeringshuse
Hovedstadens hospitaler
Følg regler for den enkelte plads

Følg regler for den enkelte plads

Følg regler for den enkelte plads
Delebilspladser
Taxipladser
Handicappladser
Nej Nej Nej
Private P-pladser
Sort skilt med hvid tekst
Nej Nej Nej
Udvalgte shoppingcentre

Fire ting at huske, når du parkerer

Tjek skilte og P-skive

Hvis bilens P-skive i forruden ikke virker eller viser et forkert tidspunkt, skal du kontakte vores kundecenter.

Det er ikke tilladt at afslutte turen ved et forbudsskilt (fx parkering og eller standsning forbudt), herunder hvor der er begrænsninger i særlige perioder i løbet af dagen eller på bestemte ugedage. Det er for eksempel ikke tilladt at afslutte turen på en plads, hvor parkering er forbudt mellem kl. 7 og 9 – uanset hvornår på døgnet, du afslutter din tur.

share-now-infleeting-peugeot208e-1 ID 9059
Parkér min. 10 meter fra vejkryds

Du skal parkere minimum 10 meter fra vejkryds. Det er ofte markeret med en gul trekant på fortovskanten.

SN Brand-Imagery Fiat500BE EV 13 ID 7331
Parkér ikke på private og reserverede pladser

Du må ikke parkere på private P-pladser, på taxipladser, på handicapparkering eller lignende reserverede pladser. Nogle private P-pladser er undtaget.

Se liste
share-now-073-Planet-Blue-1734 ID 9866
En SHARE NOW-bil er ikke en ‘delebil’

Selvom vores bybiler deles af mange mennesker hver dag, så må du ikke parkere på delebilspladser. Det er en anden kategori af biler.

Noter

1

Du må kun afslutte din tur på pladser, hvor bybilen må holde parkeret i minimum 2 timer alle dage og på alle tidspunkter af døgnet. Der må ikke være begrænsninger i særlige perioder. Det er f.eks. ikke tilladt at afslutte turen på en plads, hvor parkering er forbudt mellem kl. 9-12.