Share Now

SHARE NOW – HVIDBOG 2021

Sådan forbedrer vi klimaet og livet i byerne

SHARE NOW har lavet en hvidbog, der har til formål at præsentere delebilsordningers bidrag til den grønne omstilling af transportsektoren og fremhæve delebilsordningernes potentiale til at skabe bedre bymiljøer med mindre trængsel og reduceret CO2-udledning. Her samles den eksisterende viden om, hvordan delebilsordninger som SHARE NOW bidrager til den grønne omstilling, ligesom der redegøres for de reguleringsmæssige barrierer, der eksisterer i de nuværende kommunale såvel som nationale rammevilkår for en fortsat udbredelse og vækst af delebilsordninger.

I hvidbogen præsenterer SHARE NOW fire konkrete løsningsforslag til, hvordan man politisk kan sikre lovgivning og rammevilkår, der fremmer brugen og udbredelse af delebilsordninger og dermed medvirker til at styrke den grønne omstilling. Hvis potentialet for grøn omstilling for alvor skal forløses, skal der skabes bedre vilkår for delebilisme. Med bedre vilkår mener vi bl.a:

Parkeringslicenserne skal ensrettes for alle typer delebilsordninger, så der er lige vilkår.

Der skal være adgang til dedikerede parkeringspladser for delebiler, så det bliver nemmere for kunderne at finde en parkeringsplads.

Momsfritagelse for delebilsordninger skal implementeres, ligesom de er for bus, tog og taxa, hvilket kommer kunderne til gode i form af lavere priser.

Der bør være lige adgang til offentligt tilgængelige ladestandere, så det bliver nemmere at lade elbilerne op og så ladeinfrastrukturen udnyttes mere optimalt.

Vil du vide mere?

Kontakt os

Kontakt Thomas Fog-Petersen, PR & Communications Officer hos Arriva Danmark, for mere information.

+45 21494059
Thomas.Fog-Petersen@arriva.dk